r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

Zbiórka odpadów Zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego
06-07-2017

Zbiórka odpadów Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

18.07.2017r. od godz. 8:00 do 15:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
20.06.2017 r. od  godz. 8 00 do 15 00
09-06-2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 20.06.2017 r. od godz. 8:00 do 15:00

Odpady należy gromadzić w 5 wyznaczonych punktach. CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów budowlano-remontowych
10-05-2017

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych

16.05.2017r. od godz. 8:00 do 15:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
UCHWAŁA NR XVIII/120/2016
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY
z dnia 29 czerwca 2016 r.
09-01-2017

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
23-09-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

28.09.2016r. od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Trzydnik Duż
14-09-2016

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Trzydnik Duż

CZYTAJ WIĘCEJ...
Miejsce zagospodarowania odpadów
14-09-2016

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości przekazujemy informację o miejscach zagospodarowania w 2015 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
14-09-2016

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady są odbierane sukcesywnie z miejsc wyznaczonych przez urząd gminy. Gmina Trzydnik Duży nie posiada punktu PSZOK. Odpady takie jak: CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2015
14-09-2016

Poziom odzysku 2015

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Gminą umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2014
14-09-2016

Poziom odzysku 2014

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2013
14-09-2016

Poziom odzysku 2013

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016
07-09-2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016

GMINA TRZYDNIK DUŻY CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: