r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Odpady komunalne

Ogłoszenie
28-11-2019

Ogłoszenie

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje że od dnia 6.12.2019 roku, zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Trzydniku Dużym na działce nr 593 (obok zakładu wulkanizacyjnego).
Punkt będzie otwarty w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.00 i w każdy piątek w godzinach 12.00 – 15.00. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, szczegółowy wykaz przyjmowanych odpadów znajduje się w Regulaminie PSZOK zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży.
 
Przed oddaniem odpadów należy telefoniczne ustalić godzinę ich dostarczenia do PSZOK tel. 15 873 18 79 wew. 323
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: