r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Nieodpłatna pomoc prawna

POWIAT KRAŚNICKI 

zaprasza do

PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

 

Starostwo Powiatowe
w Kraśniku

Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik

Pokój Nr 6 (parter)

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz: 7.30 – 15.30

Budynek Urzędu Gminy
w Kraśniku

ul. Kościuszki 24, 23-200 Kraśnik

Pokój nr 9 (parter)

 

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku

w godz: 7.30 – 15.30

   

 

Powiat Kraśnicki od 01.01.2016 r. realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Kraśnickiego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 
Powiat prowadzi 4 punkty pomocy prawnej - 2 punkty zlokalizowane w Starostwie Powiatowym i 2 punkty w Urzędzie Gminy Kraśnik.W oparciu o ustawę Powiat powierzył prowadzenie dwóch punktów organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert.
 
Punkty czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać osoby wskazane w w/w ustawie.
 
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: