r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Odpady komunalne

Gminy Trzydnik duży. Na zdjęciu grupa osób w tyle
06-11-2023

KOMUNIKAT w sprawie wpłat podatków i opłaty za odpady komunalne

Informujemy mieszkańców miejscowości DĘBOWIEC, iż należności za podatki oraz odpady komunalne należy uiszczać bezpośrednio na konta Urzędu Gminy Trzydnik Duży: CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów rolniczych
19-06-2023

Zbiórka odpadów rolniczych

Rolnicy z gminy Trzydnik Duży będą mogli w tym tygodniu za darmo pozbyć się folii i opakowań typu Big-Bag. Zbiórka jest planowana jednego dnia w czterech lokalizacjach. CZYTAJ WIĘCEJ...
Big Bagi
15-06-2023

ZBIÓRKA FOLII i BIG BAG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZYDNIK DUŻY

21 CZERWCA 2023 r. (środa) CZYTAJ WIĘCEJ...
kosze na śmieci
13-09-2022

INFORMACJA DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) CZYTAJ WIĘCEJ...
Kawałek plakatu
02-09-2022

ODPADY ZE STYROPIANU TO CENNY SUROWIEC

ODPADY ZE STYROPIANU CZYTAJ WIĘCEJ...
ZBIÓRKA FOLII i BIG BAG  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZYDNIK DUŻY
21-06-2022

ZBIÓRKA FOLII i BIG BAG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZYDNIK DUŻY

28 i 29 CZERWCA 2022 r. CZYTAJ WIĘCEJ...
Herb Gminy na rozmytym tle
13-05-2022

KOMUNIKAT w sprawie wpłat podatków i opłaty za odpady komunalne

Informujemy mieszkańców miejscowości Dębowiec, iż należności za podatki oraz odpady komunalne należy uiszczać bezpośrednio na konta Urzędu Gminy Trzydnik Duży: CZYTAJ WIĘCEJ...
Osoba z dokumentami
10-03-2022

KOMUNIKAT w sprawie wpłat podatków i opłaty za odpady komunalne

Informujemy mieszkańców miejscowości DĘBOWIEC, iż należności za podatki oraz odpady komunalne należy uiszczać bezpośrednio na konta Urzędu Gminy Trzydnik Duży: CZYTAJ WIĘCEJ...
Konterener na śmieci
29-12-2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2022

CZYTAJ WIĘCEJ...
kontener ze śmieciami
29-12-2021

Po przetargu na odbiór odpadów

Firma z Kraśnika nadal będzie się zajmować odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminie Trzydnik Duży. Była jedynym oferentem w przetargu, który dotyczył wykonywania tych usług w całym 2022 roku. CZYTAJ WIĘCEJ...
Smietniki
23-06-2021

ZBIÓRKA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZYDNIK DUŻY OD 5 DO 9 LIPCA 2021 r. CZYTAJ WIĘCEJ...
Folia typu BigBag
18-05-2021

ZBIÓRKA FOLII i BIG BAG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZYDNIK DUŻY

26 MAJA 2021 r. (środa) CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

grafika
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: