r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
PSZOK PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

 

CZYNNY:

WTOREK 8.00 – 12.00

PIĄTEK 12.00 – 15.00

Przed oddaniem odpadów należy telefonicznie ustalić godzinę ich dostarczenia do PSZOK tel. 15 873 18 79 wew. 323

 

 

PRZYJMUJEMY:

 • papier i tektura
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie może być zdemontowany)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • opony samochodowe
 • farby, lakiery, kleje
 • świetlówki, termometry
 • przeterminowane leki
 • styropian budowlany i opakowaniowy ( np. opakowania ze sprzętu AGD, RTV, mebli)
 • gruz betonowy i ceglany
 • stolarka budowlana: ościeżnice, drzwi, okna (kompletne z szybą), parkiety, boazerie
 • szkło: lustra, szkło opakowaniowe
 • bioodpady (po wcześniejszym uzgodnieniu z urzędem)

NIE PRZYJMUJEMY:

 • odpadów pochodzących z nieruchomości, dla których nie została złożona deklaracja o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
 • odpadów pochodzących z nieruchomości, dla których dla których została złożona deklaracja tzw. „zerowa”
 • odpadów pochodzących z działalności gospodarczej lub likwidacji takiej działalności
 • odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych
 • odpadów pochodzących z prac budowlanych objętych pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego
 • odpadów zawierających azbest
 • szyb samochodowych
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • części samochodowych
 • odpadów budowlanych zmieszanych z innymi odpadami

 

 

 

 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: