r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Firma odbierająca odpady komunalne

Informujemy mieszkańców Gminy Trzydnik Duży, że od dnia 02 stycznia 2024 roku odpady komunalne odbierane są przez firmę EKOLAND Sp. z o.o. z siedzibą Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/3.

Umowa z firmą EKOLAND Sp. z o.o.została zawarta na okres jednego roku, czyli/od 02.01.2024 roku do 31.12.2024 roku./

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: