r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

Miejsce zagospodarowania odpadów
14-09-2016

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości przekazujemy informację o miejscach zagospodarowania w 2015 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
14-09-2016

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady są odbierane sukcesywnie z miejsc wyznaczonych przez urząd gminy. Gmina Trzydnik Duży nie posiada punktu PSZOK. Odpady takie jak: CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2015
14-09-2016

Poziom odzysku 2015

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Gminą umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2014
14-09-2016

Poziom odzysku 2014

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
Poziom odzysku 2013
14-09-2016

Poziom odzysku 2013

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016
07-09-2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016

GMINA TRZYDNIK DUŻY CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  31.08.2016r.
26-08-2016

Zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 31.08.2016r.

od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016
28-06-2016

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016

od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 18.05.2016 r.
13-05-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 18.05.2016 r.

od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów budowlano-remontowych
09-10-2015

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych

w dniu 14.10.2015 r. od godz. 7.00 do 17.00 CZYTAJ WIĘCEJ...
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych  08.09.2015r. od  godz. 7:00 do 17:00
03-09-2015

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 08.09.2015r. od godz. 7:00 do 17:00

Odpady należy gromadzić w 3 wyznaczonych punktach CZYTAJ WIĘCEJ...
IAS 24: Zbiórki nietypowych odpadów
29-06-2015

IAS 24: Zbiórki nietypowych odpadów

Z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że choć od dwóch lat obowiązuje nowy system zagospodarowania odpadów komunalnych liczba dzikich wysypisk nie maleje. Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży mogą wpłynąć na zmianę tej oceny i w... CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: