r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Terminy płatności podatków

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:
 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada
roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe mają obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada
roku podatkowego.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych płatny jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada
roku podatkowego.

 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny w terminie do dnia:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września,
 • 15 listopada
roku podatkowego.

 

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach w terminie do 15 lutego i 15 września każdego roku.

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: