r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

10-05-2017

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych

16.05.2017r. od godz. 8:00 do 15:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
09-01-2017

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi CZYTAJ WIĘCEJ...
23-09-2016

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

28.09.2016r. od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Trzydnik Duż

CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Miejsce zagospodarowania odpadów

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy o utrzymaniu czystości przekazujemy informację o miejscach zagospodarowania w 2015 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady są odbierane sukcesywnie z miejsc wyznaczonych przez urząd gminy. Gmina Trzydnik Duży nie posiada punktu PSZOK. Odpady takie jak: CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2015

Informacja o osiągniętych w roku 2015 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Gminą umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2014

Informacja o osiągniętych w roku 2014 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
14-09-2016

Poziom odzysku 2013

Informacja o osiągniętych w roku 2013 przez Gminę Trzydnik Duży oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie zawartej z Miastem umowy, wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do... CZYTAJ WIĘCEJ...
07-09-2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2016

GMINA TRZYDNIK DUŻY CZYTAJ WIĘCEJ...
26-08-2016

Zbiórka odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 31.08.2016r.

od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
28-06-2016

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016

od godz. 7:00 do 17:00 CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News