r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Nowe Pole Widzenia Lubelszczyzny

 


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza rolników i domowników do udziału w projekcie:

„NOWE POLE WIDZENIA LUBELSZCZYZNY”

Bezpłatne kursy organizowane w Kraśniku:

  • Pracownik biurowy z obsługą komputera i Internetu (162 godz.).
  • Magazynier z obsługą komputera i programów magazynowych (180 godz.).
  • Sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych (180 godz.).
  • Hydraulik-monter instalacji wodno-kanalizacyjnych ze specjalizacją: montaż i serwis kotłów na biomasę (222 godz.).

 

Projekt realizowany od 1 lutego 2011 do 31 stycznia 2012 roku

Zapraszamy osoby:

  • Ubezpieczone w KRUS (w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników).
  • Zamieszkujące w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 25 tys. mieszkańców.
  • Zameldowane na terenie województwa lubelskiego w powiatach: parczewskim, radzyńskim, włodawskim, lubartowskim, bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, janowskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubelskim, opolskim, świdnickim, tomaszowskim lub zamojskim.
  • Wykonujące działalność rolniczą, lecz zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą.

 

Zapewniamy: zwrot kosztów dojazdu, opiekę nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, ubezpieczenie NW, poczęstunek, zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Lokalnym Biurze Obsługi Projektu:
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 58A, II p., tel. 81 825 16 16
www.fundacja.lublin.pl


Załączniki:

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: