r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Gminę Trzydnik Duży  poziomy

  

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

Grafika wykres

 

Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych 22,58%

 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,87%

 

 

 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: