r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Poziomy recyklingu

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach poniżej przedstawiamy osiągnięte przez Gminę Trzydnik Duży  poziomy
 
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
 
Wykres
 
 
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych- 30,43%
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania- 0,6086%
 
 
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: