r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Poziomy recyklingu

Informacja o obowiązujących i osiągniętych przez Gminę Trzydnik Duży poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (%)

 

 

Poziom recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Trzydnik Duży

18,6

24,1

24,49

19,04

30,15

31,67

38,83

 

 

 

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Trzydnik Duży

100

100

100

100

100

100

97,58

 

 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. (%)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Trzydnik Duży

17,4

9,3

13,32

18,41

5,45

6,11

0,62

 

 

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: