r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TRZYDNIK DUŻY

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie gminy Trzydnik Duży zmianie ulega sposób segregowania odpadów komunalnych na następujący:

PAPIER I MAKULATURA

niebieski worek z napisem „PAPIER”

 

METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

żółty worek z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

 

SZKŁO I OPAKOWANIA SZKLANE

zielony worek z napisem „SZKŁO”

 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI „BOIOODPADY”

brązowy worek z napisem „BIO”

Wrzucamy

Wrzucamy

Wrzucamy

Wrzucamy

opakowania z papieru lub tektury; gazety, czasopisma, ulotki;

katalogi, prospekty, foldery;

papier szkolny i biurowy; książki i zeszyty; czyste torebki papierowe; czysty papier pakowy.

 

butelki po napojach; opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach; płynach do mycia naczyń itp.);

opakowania po produktach spożywczych; plastikowe zakrętki; plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne czyste folie; plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach;puszki po napojach, sokach; puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy); złom żelazny i metale kolorowe; metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników; folia aluminiowa;

kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;

butelki po napojach alkoholowych; szklane opakowania po kosmetykach.

odpadki kuchenne: obierki; chwasty; niewielkie, śladowe ilości liści, kwiatów i skoszonej trawy, trociny i kora drzew; owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do papieru następujących odpadów:

Nie powinno się wrzucać do tworzywa sztuczne i metale następujących odpadów:

 

Nie powinno się wrzucać do szkła następujących odpadów:

Nie powinno się wrzucać do odpadów „”BIO” następujących odpadów:

papier lakierowany, papier powlekany folią i kalka;

kartony po mleku i napojach;

pieluchy jednorazowe i podpaski; pampersy i podkładki; worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych;

tapety; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne; styropiany, odpady budowlane i rozbiórkowe;

nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach;

zużyte baterie i akumulatory;

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

szkło stołowe – żaroodporne;

ceramika, doniczki; znicze z zawartością wosku; żarówki i świetlówki; szkło kryształowe; reflektory; nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach; termometry i strzykawki;

monitory i lampy telewizyjne; szyby okienne i zbrojone; szyby samochodowe;

lustra i witraże; fajans i porcelana; inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

dużych ilości odpadów pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych np.

ogrodów tj. liści, trawy, gałęzi drzew i

krzewów; resztki jedzenia; kości zwierząt;

mięso i padlina zwierząt; olej jadalny;

drewno impregnowane;

płyty wiórowe i MDF;

leki; odchody zwierząt;

popiół z węgla kamiennego;

inne odpady komunalne

(w tym niebezpieczne); ziemia i kamienie

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej, przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: