r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Biogazownie

Aby w pełni wykorzystywać efekty procesów naturalnych, które obserwujemy od wieków, gospodarka naturalna stara się wychodzić naprzeciw zrównoważonemu rozwojowi. Jednym z pomocnych rozwiązań to biogazownie, czyli instalacje, które służą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych. 


Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów, podobnie jak gaz ziemny. Jego wartość opałowa wynosi 5-6 kWh/m3, więc 1 m3 biogazu odpowiada: 

 • 0,5 m3 gazu ziemnego,
 • 0,7 l oleju napędowego, 
 • 0,8 kg koksu, 
 • 0,7 l benzyny, 
 • 1,2 kg węgla kamiennego, 
 • 2,2 kg drewna. 

Biogazownia rolnicza, jest to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów (przemysł spożywczy).

Składa się z: 

 • układu podawania biomasy, 
 • komory fermentacyjnej, 
 • zbiornika biogazu, 
 • zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu, 
 • agregatu kogeneracyjnego. 

Z 1 m3 płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1 m3 obornika – 30 m3 biogazu, o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3. Potencjał biogazu z odchodów zwierzęcych w Polsce wynosi 3310 mln m3, jednak w praktyce instalacje do pozyskania biogazu mają szanse powstać tylko w dużych gospodarstwach hodowlanych. 

Biogazownie w Polsce nie są wykorzystywana na tak szeroką skalę, jak choćby w Chinach (6 milionów biogazowni) czy w krajach wysoce rozwiniętych jeśli chodzi o standardy technologiczne: Danii i Niemczech. Powodem tego są wysokie koszty inwestycyjne, wymagana odpowiednio ilość zwierząt, nowe trendy w rolnictwie spłukiwania odpadów powodujące wzrost zawartości wody i uniemożliwiające przebieg procesu fermentacji, leczenie chorych zwierząt antybiotykami w efekcie czego może być to szkodliwe dla bakterii fermentacyjnych, dodatkowe ogrzewanie w zimie spowodowane bardzo niskimi temperaturami, niska świadomość ekologiczna, brak informacji lub brak motywacji rolników. 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: