r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Biogazownie

Aby w pełni wykorzystywać efekty procesów naturalnych, które obserwujemy od wieków, gospodarka naturalna stara się wychodzić naprzeciw zrównoważonemu rozwojowi. Jednym z pomocnych rozwiązań to biogazownie, czyli instalacje, które służą do celowej produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odchodów zwierzęcych lub odpadów organicznych. 


Biogaz jest doskonałym paliwem odnawialnym i może być wykorzystywany na bardzo wiele sposobów, podobnie jak gaz ziemny. Jego wartość opałowa wynosi 5-6 kWh/m3, więc 1 m3 biogazu odpowiada: 

 • 0,5 m3 gazu ziemnego,
 • 0,7 l oleju napędowego, 
 • 0,8 kg koksu, 
 • 0,7 l benzyny, 
 • 1,2 kg węgla kamiennego, 
 • 2,2 kg drewna. 

Biogazownia rolnicza, jest to instalacja służąca do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej lub organicznych odpadów (przemysł spożywczy).

Składa się z: 

 • układu podawania biomasy, 
 • komory fermentacyjnej, 
 • zbiornika biogazu, 
 • zbiornika magazynowego przefermentowanego substratu, 
 • agregatu kogeneracyjnego. 

Z 1 m3 płynnych odchodów można uzyskać średnio 20 m3 biogazu, a z 1 m3 obornika – 30 m3 biogazu, o wartości energetycznej ok. 23 MJ/m3. Potencjał biogazu z odchodów zwierzęcych w Polsce wynosi 3310 mln m3, jednak w praktyce instalacje do pozyskania biogazu mają szanse powstać tylko w dużych gospodarstwach hodowlanych. 

Biogazownie w Polsce nie są wykorzystywana na tak szeroką skalę, jak choćby w Chinach (6 milionów biogazowni) czy w krajach wysoce rozwiniętych jeśli chodzi o standardy technologiczne: Danii i Niemczech. Powodem tego są wysokie koszty inwestycyjne, wymagana odpowiednio ilość zwierząt, nowe trendy w rolnictwie spłukiwania odpadów powodujące wzrost zawartości wody i uniemożliwiające przebieg procesu fermentacji, leczenie chorych zwierząt antybiotykami w efekcie czego może być to szkodliwe dla bakterii fermentacyjnych, dodatkowe ogrzewanie w zimie spowodowane bardzo niskimi temperaturami, niska świadomość ekologiczna, brak informacji lub brak motywacji rolników. 

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: