r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Punkty zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzydnik Duży zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii  i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Odpady powstające na skutek prowadzonej działalności rolniczej i działalności gospodarczej nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

 

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych:

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

 • Green-Land Łazy 292A 21-400 Łuków tel. 515-901-946  lub 503-105-787
  – folia po sianokiszonce, worki po nawozach – odpady należy dostarczy do siedziby firmy  – usługa bezpłatna

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387
  - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – usługa odpłatna.

 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna,  tel. 81 7521044 lub 81 7521045
  - folia odpadowa (niezanieczyszczona) – usługa odpłatna.

 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  tel. 501230542
  - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin – usługa odpłatna. 
   
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876
  - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej– usługa odpłatna

 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439
  - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.

 

OPONY ROLNICZE:

 • Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 667-955-563
 • Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku ul. Postępu 14B; 02-676 Warszawa tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04
 • Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
 • Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999, (transport we własnym zakresie)
 • Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: