r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Punkty zbierania odpadów z folii i sznurka oraz opon rolniczych

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 9 lit f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.  z 2020 r poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzydnik Duży zamieszcza informacje dotyczącą adresów punktów zbierania odpadów z folii  i sznurka oraz opon rolniczych  powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów.

Odpady powstające na skutek prowadzonej działalności rolniczej i działalności gospodarczej nie są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami. Informujemy, że w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami odbierane są wyłącznie odpady komunalne powstające w wyniku funkcjonowania gospodarstw domowych.

Odpady powstające w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (np. opony, opakowania po środkach ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i nawozach, worki Big Bag) nie są w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpadami komunalnymi.

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek przekazania ich na własny koszt podmiotom posiadającym zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.

 

Punkty zbierania odpadów z gospodarstw rolnych:

FOLIA I SZNURKI ROLNICZE

 • Green-Land Łazy 292A 21-400 Łuków tel. 515-901-946  lub 503-105-787
  – folia po sianokiszonce, worki po nawozach – odpady należy dostarczy do siedziby firmy  – usługa bezpłatna

 • PPHU T-R BUD TOMASZ SIWIEC,  Zawada 63, 24-160 Wąwolnica, woj. Lubelskie, tel. 691122387
  - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów typu: folie po sianokiszonce (folie po balotach), worki po nawozie, worki typu Big-Bag (firma nie odbiera folii czarnej i czarno-białej) – usługa odpłatna.

 • Dział Utylizacji Odpadów, Stara Wieś, 21-010 Łęczna,  tel. 81 7521044 lub 81 7521045
  - folia odpadowa (niezanieczyszczona) – usługa odpłatna.

 • REMONDIS Sp. z o.o., ul. Puszkina 41, 42-530 Dąbrowa Górnicza,  tel. 501230542
  - działalność z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z opakowań tworzyw sztucznych, pochodzących m.in. z działalności rolniczej typu: sznurki i siatki rolnicze, folie rolnicze (po sianokiszonce, tunelach ogrodowych), worki typu big-bag, opakowania po nawozach oraz środkach ochrony roślin – usługa odpłatna. 
   
 • EastEco Daniel Czyżak, ul. Podleśna 42, 21-512 Zalesie k. Białej Podlaskiej, tel. 514687876
  - folie rolnicze po sianokiszonce, kukurydzy, truskawkach, pieczarkach, po nawozach, tunelach, sznurki do snopowiązałki, opakowania po chemii gospodarczej– usługa odpłatna

 • Lub–Eko-Plus, ul. Metalurgiczna 17c, 20-234 Lublin, tel. 502636439
  - folia odpadowa (niezanieczyszczona), sznurek, opony powstające w gospodarstwach rolnych – usługa odpłatna.

 

OPONY ROLNICZE:

 • Grupa RECYKL S.A. ul. Letnia 3 63-100 Śrem tel. 667-955-563
 • Centrum Utylizacji Opon S.A. Organizacja Odzysku ul. Postępu 14B; 02-676 Warszawa tel. (22) 334-24-03 lub (22) 334-24-04
 • Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
 • Orzeł S.A. ul. Przemysłowa 50, 24-320 Poniatowa, tel. 667 713 999, (transport we własnym zakresie)
 • Punkt przyjęcia opon do utylizacji Paweł Drumlak, ul. Kunickiego 57, 20-422 Lublin, tel. 500 387 337
 • P.W. Skoczylas Maciej Skoczylas: ul. Fabryczna 16, 24-320 Poniatowa - opony rolnicze tel. 691370360
 • Recykl Organizacja Odzysku S.A. ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm, tel. 667 955 230, 667 955 016 (transport we własnym zakresie
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: