r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Elektrownie wiatrowe

Osoby, które chcą zmniejszyć opłaty za prąd lub uniezależnić się od dostawcy energii elektrycznej powinny rozważyć możliwość inwestycji w przydomową elektrownię wiatrową lub inne odnawialne źródła energii. Polska na tle krajów Europy zachodniej jest chyba na końcu pod względem wykorzystania ekologicznych źródeł zasilania. Prym wiodą tu Niemcy gdzie ilość produkowanego prądu z elektrowni wiatrowych jest największa w Europie. To właśnie u naszego zachodniego sąsiada powstaje połowa europejskiej i jedna trzecia światowej produkcji energii wiatrowej. W roku 2000 przyjęto ustawę o odnawialnych źródłach energii, która spowodowała w Niemczech rozkwit energetyki ekologicznej. Wprowadzenie takich regulacji prawnych umożliwiło sprzedaż odnawialnej elektryczności do publicznej sieci energetycznej i to po gwarantowanej cenie za kilowatogodzinę przez długi okres. Zamiarem Niemiec było wtedy podwojenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych do 12,5% w roku 2010. Biorąc pod uwagę boom na inwestycje ekologiczne można śmiało przypuścić, że plan ten zostanie zrealizowany. Oczywiście w Polsce osiągnięcie takiego stanu w najbliższym czasie jest mało prawdopodobne. Jednak niezależnie czy sąsiedzi będą nadal korzystać z energii pozyskiwanej ze źródeł kopalnych, możemy za niewielkie środki stać się właścicielem małej przydomowej elektrowni wiatrowej i korzystać z prawie darmowej i przede wszystkim czystej energii. 


Elektrownie wiatrowe - Historia


Energia wiatru była wykorzystywana przez człowieka już dawno temu głównie do pompowania wody i mielenia ziarna. Już w VIII wieku na terenie Europie zaczęły powstawać wiatraki(typ cztero- skrzydłowy). Krajem, w którym powstało najwięcej wiatraków była Holandia. W XIX wieku, na skutek rozwoju techniki i pojawienia się maszyn parowych a późnej silników benzynowych zaprzestano stosowana wiatraków do celów przemysłowych na większą skalę. Dopiero w drugiej połowie XX wieku zaczeły pojawiać się wiatraki. Głównie produkowały energię elektryczną zasilając pobliskie domy. W latach sześćdziesiątych elektrownie wiatrowe budowali głównie pasjonaci. Przeważały konstrukcje o mocy do 15 kW i z trójłopatowym wirnikiem. Kolejne lata to przede wszystkim wdrażanie elektrowni wiatrowych na skalę przemysłową i zmaganie się z problemami technicznymi oraz ekonomicznymi (pierwsze konstrukcje były nieekonomiczne). Koniec XX wieku to okres, gdzie pojawiły się urządzenia, które mogły produkować energię na skalę przemysłową po konkurencyjnych cenach. Obecnie produkowane wiatraki wykorzystywane w przemyśle energetycznym to konstrukcje o mocach kilku megawatów.


Współczesne elektrownie wiatrowe


Elektrownia wiatrowa to zespół urządzeń (wiatraków), których celem jest dostarczenie energii elektrycznej. Przy tzw. farmach wiatrowych, które są coraz częściej spotykane także w Polsce, można spotkać małe przydomowe elektrownie wiatrowe. Są to wiatraki o poziomej lub pionowej osi obrotu i mocy do 10kW (niektórzy producenci oferują nawet 20kW). Przydomowe elektrownie wiatrowe to nie tylko sposób, na otrzymanie darmowej i czystej energii ale również sposób na zarabianie pieniędzy - nadwyżki energii można sprzedawać. Elektrownie wiatrowe małych mocy (MEW - Małe Elektrownie Wiatrowe) idealnie sprawują się przy zasilaniu:

  • domków letniskowych,
  • przyczep kempingowych,
  • pól namiotowych, 
  • jachtów, 
  • domów położonych w miejscach trudno dostępnych, 
  • biwaków,
  • oraz wszędzie tam, gdzie nie można lub nie opłaca się podłączać do sieci energetycznej.


Instalacja małej elektrowni wiatrowej to uniezależnienie się od zakładów energetycznych. MEW można, a nawet należy łączyć z innymi ekologicznymi źródłami energii tj. fotoogniwa - ładowanie akumulatorów odbywa się wtedy z dwóch niezależnych źródeł. Przydomowa elektrownia wiatrowa dostarcza prąd na potrzeby odbiornika działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być:- wydzielony obwód w domu, najczęściej niskonapięciowy (oświetlenie, ogrzewanie podłogowe, które wspomaga ogrzewanie całego domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu, zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, albo - cała instalacja domowa (odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona do sieci elektroenergetycznej). Większe elektrownie wiatrowe przeznaczone są przede wszystkim do wytwarzania energii dla sieci elektroenergetycznej 


Podejmując decyzję o inwestycji w przydomową elektrownię wiatrową należy pamiętać, że im mniejsza moc elektrowni, tym dłuższy czas zwrotu poniesionych kosztów. Ile prądu z przydomowej elektrowni wiatrowej? Odpowiednio dobrana i usytuowana siłownia wiatrowa, może wytworzyć rocznie taka ilość energii elektrycznej, jaka odpowiada od 10 do 20% iloczynu mocy nominalnej instalowanej turbiny oraz liczby godzin w ciągu roku (24 h × 365 dni). Jak dobrać moc turbiny? Załóżmy, że mamy dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150m2 i rocznie zużywamy 5500 kWh. Elektrownia wiatrowa o mocy 7,5 kW powinna w zupełności zaspokoić zapotrzebowanie na energie elektryczną. 


Zalety i wady


Energia wiatru jest odnawialnym źródłem energii (OZE) - niewyczerpywalnym i niezanieczyszczającym środowiska. Nie znaczy to jednak, że jest dla środowiska neutralna. Jak się okazuje, elektrownie wiatrowe mogą wywierać negatywny wpływ na otoczenie – na ludzi, na ptaki, na krajobraz. Problemem jest na przykład wytwarzany przez turbiny wiatrowe stały, monotonny hałas o niskim natężeniu, niekorzystnie oddziaływujący na psychikę człowieka. By zneutralizować jego wpływ, wokół masztów elektrowni wiatrowych wyznacza się strefę ochronną o szerokości 500 metrów. Inna kwestia to niebezpieczeństwo, stwarzane przez elektrownie wiatrowe dla ptaków. Mimo, że zdania naukowców w tej sprawie są podzielone i - jak utrzymują niektórzy – migrujące ptaki umieją omijać elektrownie, inni szacują, że farma wiatrowa o mocy 80 MW może zabić nawet 3500 ptaków w ciągu roku. Na koniec wspomnieć należy także o ujemnym wpływie wywieranym przez elektrownie wiatrowe na krajobraz: zajmują one duże powierzchnie i zlokalizowane są często w turystycznych rejonach nadmorskich i górskich.

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: