r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Napis na zielonym tle Aktualizacji deklaracji - w tle kobieta segregująca śmieci
08-10-2020

AKTUALIZACJA DEKLARACJI

Urząd Gminy w Trzydniku Dużym informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzone zostały liczne niezgodności dotyczące liczby osób ujętych w deklaracjach.

SZANOWNI PAŃSTWO

Urząd Gminy w Trzydniku Dużym informuje, że po przeprowadzeniu analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdzone zostały liczne niezgodności dotyczące liczby osób ujętych w deklaracjach.

W związku z powyższym zobowiązujemy właścicieli nieruchomości do zaktualizowania złożonych deklaracji w przypadku gdy na danej nieruchomości zwiększyła się liczba osób zamieszkałych w związku z:

  • Urodzeniem dziecka;

  • Zakończeniem nauki przez osobę, która wcześniej nie zamieszkiwała
    na nieruchomości;

  • Powrotem z zagranicy;

  • Zwiększeniem liczby osób zamieszkałych, po zawarciu związku
    małżeńskiego.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnią tego obowiązku, prawidłowa wysokość opłaty zostanie naliczona z urzędu, od dnia potwierdzenia zmiany ilości osób zamieszkałych.

Zachęcamy, zatem do niezwłocznego zastosowania się do niniejszych zaleceń.

Informację o bieżących płatnościach oraz ilości osób zadeklarowanych możecie Państwo uzyskać w tutejszym urzędzie gminy osobiście w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod nr. telefonu: 15 87318 79 wew. 323.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: