r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

Konterener na śmieci
29-12-2021

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA ROK 2022


Ikona pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW O UTRUDNIONYM DOSTĘPIE GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [283.72 KB]

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENÓW O UTRUDNIONYM  DOSTĘPIE GMINA TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2022 
Pojemniki i worki wystawiać do godz. 7 00

Lp.

Data wywozu 

Miejscowości

niesegregowane  (zmieszane) odpady komunalne

odpady zbierane  selektywnie: papier  i tektura, metale i  tworzywa sztuczne

odpady zbierane  selektywnie: szkło,  metale i tworzywa  sztuczne

1

2022-01-28 

2022-02-25 

2022-03-25 

2022-04-23 

2022-05-27 

2022-06-24 

2022-07-22 

2022-08-26 

2022-09-23 

2022-10-28 

2022-11-25 

2022-12-23 

2022-01-28 

2022-03-25 

2022-05-27 

2022-07-22 

2022-09-23 

2022-11-25

2022-02-25 

2022-04-23 

2022-06-24 

2022-08-26 

2022-10-28 

2022-12-23

Posesje o utrudnionym dostępie 

Ikona pdfHARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2022, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [383.96 KB]

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY  TRZYDNIK DUŻY NA ROK 2022 
Pojemniki i worki wystawiać do godz. 7 00

Lp. 

Data wywozu 

Miejscowości

niesegregowane  (zmieszane)  

odpady  

komunalne

odpady zbierane  selektywnie:  

papier i tektura,  metale i tworzywa sztuczne

odpady zbierane  selektywnie:  

szkło, metale i  tworzywa  

sztuczne

1

2022-01-04 

2022-02-01 

2022-03-01 

2022-04-05 

2022-05-04 

2022-06-07 

2022-07-05 

2022-08-02 

2022-09-06 

2022-10-04 

2022-11-02 

2022-12-06 

2022-01-04 

2022-03-01 

2022-05-04

2022-07-05 

2022-09-06 

2022-11-02

2022-02-01 

2022-04-05 

2022-06-07 

2022-08-02 

2022-10-04 

2022-12-06

Łychów Szlachecki  

Rzeczyca Ziemiańska  

 Rzeczyca Ziemiańska Kolonia

2

2022-01-07 

2022-02-03 

2022-03-03 

2022-04-07 

2022-05-06 

2022-06-02 

2022-07-07 

2022-08-04 

2022-09-01 

2022-10-06 

2022-11-04 

2022-12-01 

2022-01-07 

2022-03-03 

2022-05-06 

2022-07-07

2022-09-01 

2022-11-04

2022-02-03 

2022-04-07

2022-06-02 

2022-08-04

2022-10-06 

2022-12-01

Dąbrowa , 

 Dąbrowa Choiny ,  

Dąbrowa Kolonia ,  

Owczarnia , 

 Rzeczyca Księża , 

 Zielonka

3

2022-01-11 

2022-02-08 

2022-03-08 

2022-04-12 

2022-05-10 

2022-06-14 

2022-07-12 

2022-08-09 

2022-09-13 

2022-10-11 

2022-11-08 

2022-12-13 

2022-01-11 

2022-03-08 

2022-05-10 

2022-07-12 

2022-09-13 

2022-11-08

2022-02-08 

2022-04-12 

2022-06-14 

2022-08-09 

2022-10-11 

2022-12-13

Agatówka ,  

Trzydnik Duży ,  

Trzydnik Mały ,  

Trzydnik Duży Kolonia

4

2022-01-12 

2022-02-09 

2022-03-09 

2022-04-13 

2022-05-11 

2022-06-08 

2022-07-13 

2022-08-10 

2022-09-14 

2022-10-12 

2022-11-09 

2022-12-14 

2022-01-12 

2022-03-09 

2022-05-11

2022-07-13 

2022-09-14 

2022-11-09

2022-02-09 

2022-04-13 

2022-06-08 

2022-08-10 

2022-10-12 

2022-12-14

Wola Trzydnicka , 

Węglinek ,  

Węglin ,  

 Łychów Gościeradowski

5

2022-01-13 

2022-02-10 

2022-03-10 

2022-04-14 

2022-05-12 

2022-06-09 

2022-07-14 

2022-08-11 

2022-09-08 

2022-10-13 

2022-11-10 

2022-12-08 

2022-01-13 

2022-03-10 

2022-05-12 

2022-07-14 

2022-09-08 

2022-11-10

2022-02-10 

2022-04-14 

2022-06-09 

2022-08-11 

2022-10-13 

2022-12-08

Budki ,  

Liśnik Mały  

Olbięcin ,  

Wólka Olbięcka ,  

Dębowiec  

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: