r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
PROW 2007-2013

Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej - Dożynki Gminne

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zorganizowanie Dnia Herbu w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zakup instrumentów dla strażackiej orkiestry dętej

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych. CZYTAJ WIĘCEJ...

Utworzenie wielofunkcyjnego miejsca spotkań mieszkańców obejmujące remont i wyposażenie części remizy strażackiej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej oraz...

Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. CZYTAJ WIĘCEJ...

Szkolenie dla kobiet z terenów wiejskich-tradycyjne robótki ręczne.

Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie CZYTAJ WIĘCEJ...

Remont remizy strażackiej w Rzeczycy Ziemiańskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Budowa, przebudowa , remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół,przedszkoli, żłobków. CZYTAJ WIĘCEJ...

Remont połaczony z modernizacją pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Trzydniku Duzym

Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. CZYTAJ WIĘCEJ...

Ludowe Inspiracje

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego,historycznego lub przyrodniczego. CZYTAJ WIĘCEJ...

Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Księżej

Poprawa poziomu życia mieszkańców miejscowości Rzeczyca Księża poprzez poprawę stanu infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości. CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: