r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
PROW 2007-2013

Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej - Dożynki Gminne

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zorganizowanie Dnia Herbu w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych CZYTAJ WIĘCEJ...

Zakup instrumentów dla strażackiej orkiestry dętej

Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych. CZYTAJ WIĘCEJ...

Utworzenie wielofunkcyjnego miejsca spotkań mieszkańców obejmujące remont i wyposażenie części remizy strażackiej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej oraz...

Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej. CZYTAJ WIĘCEJ...

Szkolenie dla kobiet z terenów wiejskich-tradycyjne robótki ręczne.

Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie CZYTAJ WIĘCEJ...

Remont remizy strażackiej w Rzeczycy Ziemiańskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Budowa, przebudowa , remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół,przedszkoli, żłobków. CZYTAJ WIĘCEJ...

Remont połaczony z modernizacją pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Trzydniku Duzym

Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcje, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów. CZYTAJ WIĘCEJ...

Ludowe Inspiracje

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego,historycznego lub przyrodniczego. CZYTAJ WIĘCEJ...

Budowa świetlicy wiejskiej przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Księżej

Poprawa poziomu życia mieszkańców miejscowości Rzeczyca Księża poprzez poprawę stanu infrastruktury kulturalnej na terenie miejscowości. CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: