r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Zorganizowanie Dożynek Gminnych w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
 
Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Nr umowy UM03-6930-UM0341507/11
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 46 947,87 PLN
Łączne dofinansowanie 25 000,00 PLN
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: