r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Ludowe Inspiracje

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego,historycznego lub przyrodniczego.

 

Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Nr umowy UM03-6930-UM0340659/10
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 18 214,95 PLN
Łączne dofinansowanie 10 451,20 PLN
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: