r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Projekty Unijne

Utworzenie wielofunkcyjnego miejsca spotkań mieszkańców obejmujące remont i wyposażenie części remizy strażackiej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przylegającego terenu obejmujące budowę boiska, placu zabaw i miejsc postojowych.

Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.
Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Nr umowy UM03-6922-UM03000141/09
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość 325 624,13 PLN
Łączne dofinansowanie 192 276,00 PLN
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: