r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Utworzenie wielofunkcyjnego miejsca spotkań mieszkańców obejmujące remont i wyposażenie części remizy strażackiej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przylegającego terenu obejmujące budowę boiska, placu zabaw i miejsc postojowych.

Poprawa stanu i dostępności do infrastruktury społeczno-kulturalnej i sportowej. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez realizację bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.
Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Nr umowy UM03-6922-UM03000141/09
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś III/ 313 Odnowa i rozwój wsi
Wartość 325 624,13 PLN
Łączne dofinansowanie 192 276,00 PLN
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: