r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Projekty Unijne

Remont remizy strażackiej w Rzeczycy Ziemiańskiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Budowa, przebudowa , remont lub wyposażanie budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe i społeczno-kulturalne, w tym świetlic i domów kultury, z wyłączeniem szkół,przedszkoli, żłobków.

 

Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Nr umowy UM03-6930-UM0330050/10
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś IV Leader/ Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 431 411,49 PLN
Łączne dofinansowanie 218 000,00 PLN
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: