r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej - Dożynki Gminne

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

 

Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Nr umowy UM03-6930-UM0340661/10
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 20 824,75 PLN
Łączne dofinansowanie 13 504,14 PLN
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: