r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Zorganizowanie Dnia Herbu w Trzydniku Dużym jako imprezy kulturalno-rekreacyjnej połączonej z promocją lokalnych walorów

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych
Beneficjent Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Nr umowy UM03-6930-UM0341508/11
Lokalizacja powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży
Działanie Oś IV Leader/ Małe projekty
Grupa LGD Ziemia kraśnicka/
Wartość 29 274,00 PLN
Łączne dofinansowanie 16 660,00 PLN
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: