r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

projekty unijne
20-07-2022

Projekt Cyfrowa Gmina „Granty PPGR”

Gmina Trzydnik Duży w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 19 500,00 zł. Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V... CZYTAJ WIĘCEJ...
Projekt „Cyfrowa Gmina”
20-07-2022

Projekt „Cyfrowa Gmina”

Gmina Trzydnik Duży w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 191 700,00 zł. Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V... CZYTAJ WIĘCEJ...
Projekt „Partnerzy Rozwoju e-Administracji”
03-04-2018

Projekt „Partnerzy Rozwoju e-Administracji”

Projekt „Partnerzy Rozwoju e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0004/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla... CZYTAJ WIĘCEJ...
Unijne wsparcie dla OSP w Rzeczycy Księżej
09-06-2017

Unijne wsparcie dla OSP w Rzeczycy Księżej

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy Księżej będzie mieć nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy dzięki dotacji z Unii Europejskiej oraz środków własnych z budżetu gminy. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacja dotycząca przyszłych Projektów Unijnych
28-06-2016

Informacja dotycząca przyszłych Projektów Unijnych

W dniu 14 czerwca 2016 roku Gmina Trzydnik Duży złożyła dwa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie w ramach projektu współfinansowanego z działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu... CZYTAJ WIĘCEJ...
Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego
02-09-2013

Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: ,,Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu... CZYTAJ WIĘCEJ...

Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

Projekt komplementarny CZYTAJ WIĘCEJ...

Turystyka aktywna z kulturą w tle na Ziemi Kraśnickiej

CZYTAJ WIĘCEJ...

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ GMIN: GOŚCIERADÓW, TRZYDNIK DUŻY I DZIERZKOWICE W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU...

CZYTAJ WIĘCEJ...

Modernizacja przejazdów kolejowych w celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi na terenie województwa...

CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: