r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Herb

W lipcu ubiegłego roku rozpoczeły się prace studyjne nad opracowaniem herbu dla Gminy Trzydnik Duży. Zajmujący się opracowaniem herbu Pan dr Henryk Seroka przedstawił propozycje wzorów oraz uzasadnienie projektu herbu Gminy Trzydnik Duży.


   Uzasadnienie projektu herbu Gminy Trzydnik Duży


 Projekty graficzne herbu, sztandaru, pieczęci

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: