r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Herb

W lipcu ubiegłego roku rozpoczeły się prace studyjne nad opracowaniem herbu dla Gminy Trzydnik Duży. Zajmujący się opracowaniem herbu Pan dr Henryk Seroka przedstawił propozycje wzorów oraz uzasadnienie projektu herbu Gminy Trzydnik Duży.


   Uzasadnienie projektu herbu Gminy Trzydnik Duży


 Projekty graficzne herbu, sztandaru, pieczęci

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: