r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Gazeta Trzydnicka

Biuletyn powstał w 1990 roku z potrzeby wypełnienia luki informacyjnej między władzą, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i samorządowymi oraz mieszkańcami gminy. Był to czas budowania nowego ustroju i uczenia się demokracji w życiu publicznym, ale i okres wzajemnej nieufności oraz manifestowania niechęci do przeszłości. Zagubieni i zdezorientowani mieszkańcy gminy nie uczestniczyli w spotkaniach i zebraniach, ponieważ mieli już dość sporów o racje polityczne. Dla nich najważniejsze były spokój, praca i lepsze jutro dla rodzin i środowiska w którym żyją. Wtedy zrodziła się myśl budowy nici porozumienia, dotarcia do mieszkańców gminy z pozytywną informacją. Pokazania, że ludzie wrażliwi, potrafiący skutecznie rozwiązywać problemy społeczno-gospodarcze swoich środowisk, społecznicy z krwi i kości, mają swoje odpowiedzialne miejsce w budowie nowej rzeczywistości. 

Funkcje te najlepiej mogło wypełnić lokalne pismo. Inicjatorem i realizatorem pomysłu wydawania Gazety Trzydnickiej jest Andrzej Szczesiak - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. 

Pierwszy egzemplarz ukazał się w lipcu 1990 r. i zawierał m.in. informacje o wynikach wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r. oraz o wyborach władz gminnych. Pisany był na zwykłej maszynie i powielany na kserokopiarce. 

Był to okres, kiedy różnego rodzaju biuletyny, broszury i pisemka powstawały jak grzyby po deszczu i bardzo szybko znikały. W pierwszym roku gazeta trzydnicka ukazywała się jako dwutygodnik, później miesięcznik. Obecnie z uwagi na trudności redakcyjne (jednoosobowa redakcja) ukazuje się średnio 5 wydań rocznie. 

W roku 1991 Gazeta Trzydnicka zdobyła II nagrodę, a w roku 1992 I nagrodę w konkursie prasy nieprofesjonalnej województwa tarnobrzeskiego. Ze względu na walory informacyjne w roku 1992 gazeta znalazła się wśród 100 nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie gazetek lokalnych i samorządowych. Organizatorem konkursu był Instytut na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej. Uczestniczyło w nim ponad 1000 tytułów. 

Od 1997 r. gazeta redagowana i drukowana jest techniką komputerową w kolorze. W 1998 r. zmieniony został nagłówek gazety, dotychczasowy tytuł Gazeta Trzydnicka zastąpiony został tytułem WIEŚCI - biuletyn informacyjny. Do kwietnia 2005 r. ukazało się 73 wydań o łącznym nakładzie ok. 18000 egzemplarzy.

Gazeta Trzydnicka

Grafika z napisem GazetaTrzydnicka -  bezpłatny biuletyn informacyjny gminy Trzydnik Duży
02-04-2024

Gazeta Trzydnicka Kwiecień nr 1/50/24

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Trzydnik Duży CZYTAJ WIĘCEJ...
Grafika z napisem GazetaTrzydnicka -  bezpłatny biuletyn informacyjny gminy Trzydnik Duży
21-12-2023

Gazeta Trzydnicka Grudzień nr 2/49/23

Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Gminy Trzydnik Duży CZYTAJ WIĘCEJ...
grafika z napisem gazeta trzydnicka
06-04-2023

Gazeta Trzydnicka Nr 1/48/23

CZYTAJ WIĘCEJ...
Gazeta Trzydnicka Nr 2/47/22
19-12-2022

Gazeta Trzydnicka Nr 2/47/22

CZYTAJ WIĘCEJ...
Grafika z napisem Gazeta Trzydnicka
14-04-2022

Gazeta Trzydnicka Nr 1/46/22 Kwiecień

CZYTAJ WIĘCEJ...
Kawałek okładki
27-12-2021

Gazeta Trzydnicka Nr 2/45/21

CZYTAJ WIĘCEJ...
Okładka gazety
31-03-2021

Gazeta Trzydnicka Nr 1/44/21

Pierwsze tegoroczne wydanie Gazety Trzydnickiej jest już dostępne w sklepach na terenie gminy oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. CZYTAJ WIĘCEJ...
Napis
09-12-2020

Gazeta Trzydnicka Nr 3/43/20

Trzecie tegoroczne wydanie Gazety Trzydnickiej jest już dostępne w sklepach na terenie gminy oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym. CZYTAJ WIĘCEJ...
Gazeta Trzydnicka - Wrzesień 2020
03-09-2020

Gazeta Trzydnicka - Wrzesień 2020

Zachęcamy do zapoznania się z nowym numerem Gazety Trzydnickiej. Zapraszamy do lektury! CZYTAJ WIĘCEJ...
Archiwalne numery Gazety Trzydnickiej 2006
03-09-2020

Archiwalne numery Gazety Trzydnickiej 2006

CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: