r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020
 
Konsultacje społeczne dokumentu Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020 odbyły się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Nr 48/2015 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Społeczno-gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020, tj. w dniach 18 – 19 sierpnia 2015 r. 
 
Projekt dokumentu strategicznego umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (w dniu 29.08.2015) oraz na stronie internetowej gminy www.trzydnikduzy.pl (w dniu 30.08.2015 r.). Projekt Strategii został wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy w pok. nr 23. Zaproszenie do konsultacji dla wszystkich mieszkańców Gminy Trzydnik Duży umieszczone zostało na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach w dniu 3 sierpnia 2015 r. Mieszkańcy zostali także powiadomieni o konsultacjach w sposób zwyczajowo przyjęty tj. za pomocą oblat. 
 
Odbyło się również 5 spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami gminy:
 
W dniu 18 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00 w remizie OSP w Rzeczycy Księżej, o godz. 1500 w remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej, o godz. 1700 w remizie OSP w Łychowie Gościeradowskim. Natomiast w dniu 19 sierpnia 2015 r. spotkania odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym – o godz. 1500 oraz w remizie OSP w Olbięcinie o godz. 1700.
 
Do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Trzydnik Duży na lata 2015 – 2020 nie zostały wniesione żadne uwagi. 
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Galeria ogólna