r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO NA OBSZARZE SĄSIADUJĄCYCH ZE SOBĄ GMIN: GOŚCIERADÓW, TRZYDNIK DUŻY I DZIERZKOWICE W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO


 

Numer umowy RPLU.06.01.00-06-002/09-01
Beneficjent Gmina Gościeradów
Wartość projektu 1 183 870,00 PLN
Dofinansowanie UE 1 006 289,50 PLN
Oś, działanie VI. Środowisko i czysta energia/ 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska/
Data podpisania umowy 06-12-2010
Obszar realizacji projektu

Gościeradów, Dzierzkowice, Trzydnik Duży

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: