r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Projekty Unijne

Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji

Projekt komplementarny

 

Numer umowy RPLU.04.01.00-06-002/11-01
Beneficjent Województwo Lubelskie
Wartość projektu 34 580 327,42 PLN
Dofinansowanie UE 29 323 018,28 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 30-10-2012
Obszar realizacji projektu  
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: