r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego
02-09-2013

Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: ,,Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: