r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego
02-09-2013

Zakończenie projektu - Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: ,,Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: