r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Zwrot podatku akcyzowego

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2012 roku.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

W 2012 roku producenci rolni mogą składać do wójta wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

  1. od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
  2. od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przeznaczonego na podstawie decyzji, następuje w terminach:

  1. od 2 do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  2. od 1 do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 roku wynosi 86 litrów.
Stawka zwrotu podatku na 1 ha oleju napędowego w 2012 roku wynosi 0,95 zł.
Maksymalna wartość zwrotu podatku akcyzowego za 1 ha użytków rolnych wynosi 81,70 zł.


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Więcej informacji o procedurze na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: