r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Zwrot podatku akcyzowego

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2023 roku należy składać:

od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT (lub z ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
 od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Ponadto w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła po raz pierwszy w tym roku, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym, został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie 3 - 28 kwietnia 2023 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), na stronie internetowej Gminy Trzydnik Duży oraz w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.

Ikona pdfOświadczenie o dzierżawach współwłasnościach, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [116.49 KB]

Ikona pdfOświadczenie o klasie działalności i rodo, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [544.31 KB]

Ikona pdfWzór wniosku akcyza , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [871.24 KB]

 

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: