r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016
28-06-2016

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016

od godz. 7:00 do 17:00

Odpady należy gromadzić w 4 wyznaczonych punktach

 

MIEJSCA ZBIÓRKI

  1. Olbięcin - plac przy OSP
  2. Rzeczyca Księża - plac przy OSP
  3. Rzeczyca Ziemiańska - plac po byłym SKR, obok piekarni
  4. Trzydnik Duży - plac boiska sportowego, wjazd obok apteki

 

Odpady będą przyjmować pracownicy Urzędu Gminy

 

W ramach w/w  zbiórki odpadów mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać:

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości do 50 kg na osobę.

 

Informujemy, że inne odpady niż wymienione nie będą przyjmowane

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: