r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Odpady komunalne

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016
28-06-2016

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych 30.06.2016

od godz. 7:00 do 17:00

Odpady należy gromadzić w 4 wyznaczonych punktach

 

MIEJSCA ZBIÓRKI

  1. Olbięcin - plac przy OSP
  2. Rzeczyca Księża - plac przy OSP
  3. Rzeczyca Ziemiańska - plac po byłym SKR, obok piekarni
  4. Trzydnik Duży - plac boiska sportowego, wjazd obok apteki

 

Odpady będą przyjmować pracownicy Urzędu Gminy

 

W ramach w/w  zbiórki odpadów mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać:

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia w ilości do 50 kg na osobę.

 

Informujemy, że inne odpady niż wymienione nie będą przyjmowane

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: