r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Odpady komunalne

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych
09-10-2015

Zbiórka odpadów budowlano-remontowych

w dniu 14.10.2015 r. od godz. 7.00 do 17.00

Odpady należy gromadzić w 3 wyznaczonych punktach

MIEJSCA ZBIÓRKI

1. Olbięcin - plac przy OSP

2. Rzeczyca Ziemiańska - plac po byłym SKR, obok piekarni

3. Trzydnik Duży - plac boiska sportowego, wjazd obok apteki

Odpady będą przyjmować pracownicy Urzędu Gminy

W ramach w/w zbiórki odpadów mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddać:

  • Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
  • odpadowych materiałów ceramicznych i
  • elementów wyposażenia w ilości do 50 kg na osobę.

Informujemy, że inne odpady niż wymienione nie będą przyjmowane

 

EKOLAND sp. z o. o.

ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik

e-mail: ekoland@ekoland.net.pl

tel/fax. 81 825 14 89

www.ekoland.net.pl

Pobierz ogłoszenie 

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: