r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Odpady komunalne

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
14-09-2016

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Odpady są odbierane sukcesywnie z miejsc wyznaczonych przez urząd gminy. Gmina Trzydnik Duży nie posiada punktu PSZOK. Odpady takie jak:
  1. Zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, AGD, RTV;
  2. Odpady budowlane i rozbiórkowe;
  3. Zużyte opony;
  4. Odpady wielkogabarytowe;

Przyjmowane są w 4 miejscach na terenie gminy o czasie i asortymencie przyjmowanych odpadów mieszkańcy informowani są poprzez ogłoszenia oraz oblaty.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: