r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Program Czyste Powietrze

 
Logo programu czyste Powietrze

 

CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub 
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

 

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym  Programu Czyste Powietrze:

 • dowiesz się o zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
 • znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
 • sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
 • uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

 Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w Programie

,,Czyste Powietrze”.

 • księga wieczysta lub inny dokument potwierdzający własność budynku,
 • zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy ( jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę /y z wykonawcą/mi ( jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży jest czynny w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w następujących dniach:

 

poniedziałek – od 10.30 do 15.30,

piątek – 10.30 – 15.30.

Konsultacje są przeprowadzane osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem:

(15) 873 18 79 wew. 323, pokój nr 23  

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać pod adresami: https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

 

 

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Trzydnik Duży na dzień 31.03.2024r.

 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

180

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

70

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

2 168 680,98

 

 

Czyste Powietrze

Plakat informacyjny o spotkaniu konsultacyjnym "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, planowanym na 17 czerwca, godz. 14:00, z logo programu i sponsorów.
12-06-2024

Spotkanie informacyjne - Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2024 (poniedziałek) Urząd Gminy w Trzydniku Dużym godz. 14.00 (sala konferencyjna) CZYTAJ WIĘCEJ...
Plakat informacyjny z grafiką domu i dymkiem tekstu, zawierający hasło „Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu!” z logotypami instytucji.
25-03-2024

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste... CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: