r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 

Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.


Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub 
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.


Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym  Programu Czyste Powietrze:

 • dowiesz się o zasadach składania Wniosku o dofinansowanie;
 • znajdziesz materiały informacyjne o Programie Czyste Powietrze;
 • sprawdzisz, czy się kwalifikujesz do udziału w Programie;
 • uzyskasz pomoc w zakresie przygotowywania Wniosku o dofinansowanie,
 • złożysz Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej;
 • uzyskasz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, przy poprawnym wypełnianiu
 • wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

 

 Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w Programie

,,Czyste Powietrze”.

 • księga wieczysta lub inny dokument potwierdzający własność budynku,
 • zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia,
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy ( jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę /y z wykonawcą/mi ( jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

 

Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze dla mieszkańców gminy Trzydnik Duży jest czynny w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży w następujących dniach:

poniedziałek – od 10.30 do 15.30,

piątek – 10.30 – 15.30.

Konsultacje są przeprowadzane osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem:

(15) 873 18 79 wew. 323, pokój nr 23  

Szczegółowe informacje na temat Programu Czyste Powietrze można uzyskać pod adresami: https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

 

Dane liczbowe dot. stanu wdrażania Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Trzydnik Duży na dzień 31.03.2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 196
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć 84
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji 2 961 016,17

 

Czyste Powietrze

Plakat informacyjny o spotkaniu konsultacyjnym "Czyste Powietrze" w Urzędzie Gminy w Trzydniku Dużym, planowanym na 17 czerwca, godz. 14:00, z logo programu i sponsorów.
12-06-2024

Spotkanie informacyjne - Program Czyste Powietrze

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2024 (poniedziałek) Urząd Gminy w Trzydniku Dużym godz. 14.00 (sala konferencyjna) CZYTAJ WIĘCEJ...
Plakat informacyjny z grafiką domu i dymkiem tekstu, zawierający hasło „Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu!” z logotypami instytucji.
25-03-2024

OSTRZEŻENIE DLA WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”! Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste... CZYTAJ WIĘCEJ...
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: