r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ekologia w Gminie

04-04-2016

OZE bez przedpłat

Gmina Trzydnik Duży rezygnuje z przedpłat od mieszkańców, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na odnawialne źródła energii. Warunkiem udziału w projekcie jest umowa użyczenia nieruchomości, która musi być podpisana do 8 kwietnia. CZYTAJ WIĘCEJ...
31-03-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy z dn. 31. 03.2016 w sprawie projektu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków

W związku z zamiarem przystąpienia Gminy Trzydnik Duży w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do projektu budowy Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków prowadzimy zapisy wszystkich chętnych do uczestnictwa w/w projekcie. CZYTAJ WIĘCEJ...
31-03-2016

Ogłoszenie Wójta Gminy z dn. 31. 03.2016 w sprawie projektu Energia Odnawialna w Gminie Trzydnik Duży

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje że w dniach 01.04-08.04.2016 r. w Urzędzie Gminy  w Trzydniku Dużym pok. nr 1 będą podpisywane umowy użyczenia oraz pobierane przedpłaty w kwocie 300,00 zł na projekt Energia Odnawialna w Gminie Trzydnik Duży... CZYTAJ WIĘCEJ...
22-03-2016

Ogłosznie Wójta Gminy o dodatkowym naborze

W związku z przystąpieniem Gminy Trzydnik Duży do ,,Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” CZYTAJ WIĘCEJ...
18-03-2016

Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży

Osoby, które złożyły ankiety na OZE proszone są o potwierdzenie chęci uczestnictwa w projekcie do dnia 31 marca 2016 r. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym w pokoju nr 23 lub telefonicznie pod nr tel. 15 873 18 79 CZYTAJ WIĘCEJ...
26-02-2016

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 29 lutego – 10 marca 2016 r.

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się 
w następujących terminach: CZYTAJ WIĘCEJ...
17-08-2015

Ankieta OZE

Uprzejmie informujemy, że gmina Trzydnik Duży zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii. CZYTAJ WIĘCEJ...
08-07-2015

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie... CZYTAJ WIĘCEJ...
08-07-2015

IAS 24: Pierwsze farmy fotowoltaiczne

W Rzeczycy Księżej powstaje farma fotowoltaiczna. To pierwsza taka inwestycja, nie tylko w gminie Trzydnik Duży, ale prawdopodobnie także w całym powiecie kraśnickim. CZYTAJ WIĘCEJ...
06-05-2015

IAS 24: Konsultacje w/s planu gospodarki niskoemisyjnej

Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim mogą się włączyć w przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. To dokument, na podstawie którego w przyszłości będzie się można starać o unijne dotacje m.in. na termomodernizację budynków czy... CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: