r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Harmonogram pracy punktów

HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIEPOWIATU KRAŚNICKIEGO W 2019 R.
 

Adres

Godziny pracy punktów nieodpłatnej

pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Budynek Wydziału Geodezji

ul. Szpitalna 2A 23-204 Kraśnik

Pokój Nr 114 (parter)

 

 

 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik.

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30

Rezerwacja wizyt: telefonicznie pod nr tel. 783 660 200

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00) lub e-mailem:

npp@powiatkrasnicki.pl

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - prowadzony przez Powiat Kraśnicki (pomoc prawną świadczą radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie).

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Rezerwacja wizyt: telefonicznie pod nr tel. 783 660 200

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00 lub e-mailem:

npp@powiatkrasnicki.pl

Budynek Ośrodka Kultury w Urzędowie

ul. Dzikowskiego 1

23-250 Urzędów

(parter)

 

 

3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kraśniku, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik.

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30

Rezerwacja wizyt: telefonicznie pod nr tel. 783 660 200

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00) lub e-mailem:

npp@powiatkrasnicki.pl

4. Punkt nieodpłatnej pomocyprawnej - prowadzony przez Powiat Kraśnicki (pomoc prawną świadczą adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie).

 

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

Rezerwacja wizyt: telefonicznie pod nr tel. 783 660 200

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.00) lub e-mailem:

npp@powiatkrasnicki.pl

 
Harmonogram w trakcie trwania roku może podlegać zmianom wynikającym z potrzeb interesantów.
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: