r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Fundusze Państwowe

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

DOFINANSOWANIE - 78 000,00 zł

WKŁAD WŁASNY - 20 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 98 000,00 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2022 r. będzie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.

Tablica

ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: