r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Fundusze Państwowe

PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

 

DOFINANSOWANIE - 78 000,00 zł

WKŁAD WŁASNY - 20 000,00 zł

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 98 000,00 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w 2022 r. będzie realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który polega na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom potrzebującym a w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym.

Tablica

Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: