r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Projekty Unijne

Kompleksowa informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego


 

Numer umowy RPLU.04.01.00-06-042/09-06
Beneficjent Gmina Urzędów
Wartość projektu 2 997 950,07 PLN
Dofinansowanie UE 2 520 514,63 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne
Obszar realizacji projektu

Wilkołaz, Urzędów, Gościeradów, Trzydnik Duży, Kraśnik, Zakrzówek, Szastarka

Uwagi

Projekt partnerski

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: ,,Kompleksowa Informatyzacja Gmin Powiatu Kraśnickiego”współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne.

Umowa o dofinansowanie projektu zastała podpisana 16 czerwca 2010r. Projekt realizowany był w partnerstwie gmin wchodzących w skład konsorcjum gmin powiatu kraśnickiego tj. Gmina Gościeradów, Gmina Kraśnik, Gmina Szastarka, Gmina Trzydnik Duży, Gmina Urzędów (Lider), Gmina Wilkołaz i Gmina Zakrzówek.

W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt informatyczny dla urzędów gmin a także rozbudowano sieci komputerowe, przeprowadzono adaptacje pomieszczeń na serwerownię, wdrożono VOiP, ujednolicono i odnowiono platformę oprogramowania komputerowego oraz zainstalowano specjalistyczne oprogramowania do pracy urzędów. Ponadto, w urzędach gmin wdrożono system elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, utworzono elektroniczną bazę pism i wniosków. W ramach projektu utworzono także publiczne punkty dostępowe do Internetu w postaci sieci HOT-SPOT oraz kiosków informacyjnych zainstalowanych na terenie urzędów gmin. Nadajniki HOT – SPOT umożliwiają odbieranie sygnału internetowego zarówno w budynkach jak i w najbliższym sąsiedztwie. Ponadto, mieszkańcy Gminy Gościeradów mają możliwość z bezpłatnego korzystania z Internetu, dzięki zainstalowaniu na terenie Gminy Gościeradów masztów wraz z nadajnikami i antenami służącymi rozsyłania sygnału Internetowego.

Głównym celem realizacji Projektu jest rozwój elektronicznych usług dla ludności i podmiotów gospodarczych przez przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu Powiatu Kraśnickiego (obszar oddziaływania wiejski) oraz wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla szybkiego i sprawnego zarządzania regionem poprzez: - usprawnienie pracy urzędów dzięki wprowadzeniu elektronicznych środków przekazu informacji i dokumentów oraz mechanizmów kontroli i przepływu pracy w urzędzie;

  • przygotowanie urzędów do przyjmowania i realizacji spraw zainicjowanych drogą elektroniczną, 
  • zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  • przygotowanie urzędów do realizacji nowych funkcji informacyjnych na rzecz instytucji, podmiotów gospodarczych i obywateli regionu (kreowanie społeczeństwa informacyjnego); - zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom regionu kraśnickiego.

Współpracujące, w ramach Konsorcjum Gminy wierzą, że budowana platforma teleinformatyczna będzie trwałym oraz solidnym oparciem dla nowej epoki społeczeństwa informacyjnego i pomocnym narzędziem dla wszystkich – zarówno obywateli, jak również lokalnego biznesu, innych instytucji oraz partnerów zagranicznych. W bezpośredni sposób wpłynie również na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej obszaru, a zatem pozytywnie wpłynie warunki życia jego mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zainspirowania następnych inwestycji związanych ze strategią innowacji, w następstwie czego zostaną utworzone miejsca pracy.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: