r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Projekty Unijne

Budowa drogi gminnej nr 108611L Rzeczyca Ziemiańska - Rzeczyca Ziemiańska Kolonia - Rzeczyca Księża (p. górą) w Gminie Trzydnik Duży


 

Numer umowy RPLU.05.02.00-06-045/09-02
Beneficjent Gmina Trzydnik Duży
Wartość projektu 1 589 760,82 PLN
Dofinansowanie UE 791 578,80 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.2. Lokalny układ transportowy/
Data podpisania umowy 31-05-2012
Obszar realizacji projektu

powiat kraśnicki/ Trzydnik Duży

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: