r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Agroturystyka

Gospodarstwo nad rzeką Karasiówką
22-10-2012

Gospodarstwo nad rzeką Karasiówką

Gospodarstwo zaprasza na wczasy rodzinne w otoczonej lasem i stawami rybnymi wsi Rzeczyca Księża nad rzeką Karasiówką. CZYTAJ WIĘCEJ...
Agroturystyka

Agroturystyka - to wypoczynek bezpośrednio związany ze wsią i rolnictwem. To forma ruchu turystycznego odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca letnie walory takie jak: ciszę, niezdegradowane środowisko, krajobraz, przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe.

Agroturystyka może się stać znaczącym źródłem dochodów dla rodzin rolniczych zamieszkujących atrakcyjne turystycznie okolice. 

Planując rozpoczęcie działalności agroturystycznej należy odpowiedzieć sobie na pytania : 

 1. Jaki rodzaj usług będzie realny do prowadzenia w naszym gospodarstwie? 
 2. Jakimi warunkami dysponujemy do prowadzenia tych usług? 
 3. Czy przeprowadzenie modernizacji-remontu jest konieczne, a jeżeli tak to w jakim zakresie? 
 4. Czy dysponujemy środkami na planowane inwestycje? 
 5. Jakie są możliwości uzyskania kredytu i jego spłaty? 
 6. Czy ktoś z członków rodziny dysponuje wolnym czasem i w jakim wymiarze dziennie, tygodniowo niezbędnym do obsługi gości? 
 7. Czy ktoś z domowników posiada jakąś szczególną umiejętność, którą można zaoferować w formie usługi? 
 8. Czy podjęcie tej działalności nie spowoduje zaniedbania innych prac w gospodarstwie? 
 9. Czy istnieje możliwość współpracy z sąsiadami i podziału ról? 
 10. Czy gospodarstwa prowadzą tego typu działalności i z tego powodu stanowią konkurencję lub mogą służyć pomocą?
 11. W jakim kierunku jest przewidywany rozwój gospodarstwa, wsi, gminy?
 12. Jakie są walory turystyczne, ekologiczne, geograficzne?
 13. Jaki jest stan infrastruktury? 
 14. Jakie atrakcje, propozycje spędzenia wolnego czasu są dostępne w gospodarstwie i w okolicy? 
 15. Czy wszyscy członkowie rodziny zgadzają się na pobyt turystów w domu gospodarstwie?

W ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej można otrzymać 50% (maksymalnie 100 000 zł) refundację poniesionych kosztów inwestycyjnych związanych z działalnością agroturystyczną i turystyczną. Wsparcie może uzyskać gospodarstwo agroturystyczne już istniejące jak również takie, które dopiero planuje rozpocząć taką działalność. Procedura otrzymania wsparcia nie jest zbyt skomplikowana. Wymaga jednak wypełnienia wniosku, planu przedsięwzięcia i innych załączników oraz złożenia dokumentów w Lubelskim Oddziale ARiMR.

Rodzaj inwestycji może być bardzo różnorodny 

 • modernizacja budynku mieszkalnego gospodarczego na cele agroturystyczne (nie można jednak budować nowego budynku mieszkalnego),
 • wyposażenie pokoi gościnnych, pomieszczeń wspólnych dla gości, łazienki, kuchnie,
 • urządzenia miejsc do wypoczynku, zakupu wyposażenia i sprzętu turystycznego lub rekreacyjnego dla działalności turystycznej, zagospodarowania terenu (stawy, ogród itd.),
 • zakup zwierząt służących do celów rekreacyjnych np koni,
 • zakup środków transportu (zwrot maksymalnie do 25%).

Warto również pamiętać o możliwości wykorzystania wszystkich innych form wsparcia finansowego rolników które są od siebie nie zależne np: 

 • Premia dla młodych rolników 50 000 zł,
 • Wsparcie gospodarstw niskotowarowych 5 878 zł rocznie przez 5 lat,
 • Inwestycje w gospodarstwach rolnych ? refundacja do 50-65% kosztów inwestycyjnych - maksymalnie 300 000 zł,
 • Programy rolnośrodowiskowe ? np dofinansowanie utrzymania koni,
 • Budowa drogi dojazdowej do gospodarstwa zwrot 50% kosztów budowy,
 • Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków zwrot 50% kosztów budowy.
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: