r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Walory przyrodnicze

Na terenie gminy, w oparciu o ustawę o ochronie przyrody utworzono dotychczas jedynie pomniki przyrody; przyrodnicy i ekolodzy nie stwierdzili dotąd walorów przyrodniczych zasługujących na ochronę obszarową lub rezerwatową. Tego typu wartości środowiska przyrody krajobrazu występują jednak w najbliższym sąsiedztwie gminy: Park Krajobrazowy "Lasy Janowskie" na południu, Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu i użytek ekologiczny w dolinie rzeki Wyżnicy. Ma to ważne znaczenie dla stanu przyrody gminy Trzydnik Duży. Jakkolwiek pomniki przyrody - jako obiekty punktowe - nie stanowią uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, to świadczą o dbałości mieszkańców o zabytki przyrodnicze; na terenie gminy - wg wykazu byłego urzędu wojewódzkiego w Tarnobrzegu - utworzono 17 pomników przyrody: 

  • 2 grójeczniki japońskie - w ośrodku szkolno - wychowawczym w Olbięcinie, 
  • kasztanowiec biały w zespole pałacowym w Olbięcinie,
  •  dąb szypułkowy - w lesie przy rozwidleniu dróg, na stoku parowu około 1 km na zachód od Olbięcina oraz w zespole i parku pałacowym w Olbięcinie, 
  • klon pospolity na terenie przedszkola we wsi Węglin, 
  • jesion wyniosły, jesion pensylwański w parku w Olbięcinie, 
  • modrzew europejski oraz japoński, korkowiec amurski 
  • pomnik przyrody nieożywionej - źródło w Łychowie Gościeradowskim.
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: