r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Zabytki

Zespoły Dworskie i Młyny
 • Zespół dworsko - parkowy w Olbięcinie (użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy) - założenie pochodzi z XVII w. Składa się z trzech części - reprezentacyjnej (otoczenie pałacu), przemysłowej oraz parku leśnego. Substancja zabytkowa składa się z pałacu, oranżerii, czworaków, spichlerza, stodoły i rządcówki. W parku zachował się drzewostan - klon pospolity, głóg szkarłatny, jesion pensylwański, jesion wyniosły, modrzew japoński, dąb szypułkowy, grójennik japoński, modrzew europejski, kasztanowiec biały, korkowiec
 • dawny zespół dworski - stajnia (połowa XIX w.) w Trzydniku Dużym Kolonii został przebudowany na przełomie 1926/27; budynek mieszkalny przy gorzelni z 1890; czworak (dawna remiza OSP) (XIX), wołownia (druga połowa XIX) 
 • młyn o konstrukcji mieszanej (murowany i drewniany) z 1920 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej 
 • młyn wodny (obecnie motorowy) z 1940 r. Woli Trzydnickiej 
 • młyn wodny - murowano-drewniany z pocz. XX w. w Węglinie 
 • gorzelnia (w zespole pałacowym) w Olbięcinie 
 • młyn wodny w Kolonii Rzeczycy 
 • budynek szkoły (1928/30) w Łychowie Gościeradowskim 
 • zajazd - karczma budynek murowany (połowa XIX) w Rzeczycy Ziemiańskiej 
 • ochronka - budynek murowany (1921 r.) w Węglinie 
 • budynek drewniany szkoły z 1919 r. w Trzydniku Małym 

Domy 

 • Rzeczyca Ziemiańska: domy nr 33 (drewn. XIXw), nr 40, nr 42 (drewn. XXw) , nr 51 (drewn. 1920r.), nr 160 (drewn. - XIXw), nr 182 (drewn. pocz. XXw), nr 201 (drewn. ok.1912r.), nr 218 (drewn. XXw), nr 237, nr 285 
 • Trzydnik Duży: domy nr 7 (drewn. 1914r.), nr 4, 101 (drewn. XXw.), nr 105 
 • Trzydnik Duży Kolonia: dom nr 74 (mur. 1926r.) 
 • Trzydnik Mały: dom nr 8 (drewn. pocz. XXw) 
 • Wola Trzydnicka: domy nr 40 (drewn. 1920r.), nr 89 (drewn. 1920r.) 
 • Wólka Olbięcka: domy nr 4, 27, 32 
 • Węglinek: domy nr 34 (drewn. pocz. XXw), nr 43 (drewn. l.30 XXw) 
 • Węglin: domy nr 7 (drewn. l.20 XXw), nr 18 (drewn. ok. 1920r.), nr 19 (drewn. XIX/XXw), nr 68 (drewn. XIX/XXw), nr 74 (drewn. koniec XIXw) 
 • Zielonka: dom nr 23 (drewn. początek XXw) 
 • domy drewniane z lat 20-tych XX w. w Dąbrowie 
 • dom drewniany z lat 30-tych XX w. w Dąbrowie Kolonii 
 • domy w Dębowcu 
 • domy drewniane i murowane z lat 20-30 XX w. w Liśniku Małym 
 • domy drewniane z XXw. w Olbięcinie 
 • domy drewniane z początku XX w. w Łychowie Gościeradowskim 
 • domy drewniane z początku XX w. w Rzeczycy Księżej 
 • dom w Rzeczcy Ziemiańskiej Kolonii 
 • dom oraz obora murowana z XIX w. oraz owczarnia w Dąbrowie Kolonii 


Zagrody

 • Dąbrowa Kolonia: zagroda nr 10 - dom murowany XIXw, obora murowana XIXw, owczarnia 
 • Liśnik Mały: zagroda nr 20 - dom drewniany (1910), chlew drewniany (lata 20 - XX w.) 
 • Olbięcin: zagroda nr 90 - dom drewniany (XIX), obora drewniana (1930); zagroda nr 153 - dom drewniany (1925), obora murowana (1925) 
 • Łychów Gościeradowski: zagroda nr 99 - dom drewniany (1896), budynek gospodarczy (ok. 1896) 
 • Rzeczyca Księża: zagroda nr 20 - obora drewniana (1878 - l. 30 - XX.), dom mieszkalny, stodoły drewniana (ok. 1880); zagroda nr 54 - dom drewniany (1922), stodoła drewniana (1922) 
 • Rzeczyca Ziemiańska: zagroda młynarza - dom mieszkalny (XIX w.), obora murowana (l.30 - XX w.); zagroda nr 22 - dom drewniany (ok.1920), stodoła (ok.1920) 
 • Wola Trzydnicka: zagroda - dom drewniany (l.20 - XX w.) 
 • Wólka Olbięcka: zagroda nr 47, dom, obora 


Zabytki sakralne

 • Kościół filialny p.w. św. Krzyża z dzwonnicą z XVII w. (1742) restaurowany w latach 1872, 1931 oraz dzwonnica drewniana (z poł. XIX w.) w Rzeczycy Księżej
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1722, remontowany w latach 1905/06 i 1955/59 oraz dzwonnica drewniana (XVIII w.) - remont w 1957, plebania drewniana (początki XX w.) w Rzeczycy Ziemiańskiej
 • Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła - 1935/38 w Olbięcinie

Kapliczki Krzyże przydrożne 

 • kapliczka w formie krzyża oraz murowana kapliczka domkowa z 1958 r. w Dąbrowie, 
 • murowana kapliczka domkowa z 1848 r. w Łychowie Gościeradowskim, 
 • murowana kapliczka domkowa p.w. M.B. Częstochowskiej z 1906 r. oraz kapliczka z figurą M.B. Niepokalanego Poczęcia z 1907 r. w Rzeczyca Księżej, 
 • kapliczka domkowa z figurą św. Floriana oraz Krzyż w Rzeczycy Ziemiańskiej, 
 • murowana kapliczka domkowa z figurą M. Boskiej z początku XIX w. oraz kapliczka domkowa z 1958r. w Trzydniku Małym, 
 • murowana kapliczka domkowa w Liśniku Małym,

Cmentarze
 • cmentarz katolicki z XIX w. w Rzeczycy Ziemiańskiej, 
 • cmentarz katolicki w Rzeczycy Księżej, 
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Budkach Górnych, 
 • cmentarz wojenny z I wojny światowej w Węglinku położony przy granicy 
 • park przy pałacu w Olbięcinie 
 • akacja jako pozostałość w parku dworskim w Rzeczycy Ziemiańskiej.
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie:

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News