r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Zabytki

Zespoły Dworskie i Młyny
 • Zespół dworsko - parkowy w Olbięcinie (użytkowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy) - założenie pochodzi z XVII w. Składa się z trzech części - reprezentacyjnej (otoczenie pałacu), przemysłowej oraz parku leśnego. Substancja zabytkowa składa się z pałacu, oranżerii, czworaków, spichlerza, stodoły i rządcówki. W parku zachował się drzewostan - klon pospolity, głóg szkarłatny, jesion pensylwański, jesion wyniosły, modrzew japoński, dąb szypułkowy, grójennik japoński, modrzew europejski, kasztanowiec biały, korkowiec.
 • Dawny zespół dworski - stajnia (połowa XIX w.) w Trzydniku Dużym Kolonii został przebudowany na przełomie 1926/27 r. budynek mieszkalny przy gorzelni z 1890 r. czworak (dawna remiza OSP) (XIX w.), wołownia (druga połowa XIX w.).
 • Młyn o konstrukcji mieszanej (murowany i drewniany) z 1920 r. w Rzeczycy Ziemiańskiej.
 • Młyn wodny (obecnie motorowy) z 1940 r. Woli Trzydnickiej.
 • Młyn wodny - murowano-drewniany z pocz. XX w. w Węglinie.
 • Gorzelnia (w zespole pałacowym) w Olbięcinie.
 • Młyn wodny w Kolonii Rzeczycy.
 • Budynek szkoły (1928/30 w.) w Łychowie Gościeradowskim.
 • Zajazd - karczma budynek murowany (połowa XIX w.) w Rzeczycy Ziemiańskiej.
 • Ochronka - budynek murowany (1921 r.) w Węglinie.
 • Budynek drewniany szkoły z 1919 r. w Trzydniku Małym.

Domy 

 • Rzeczyca Ziemiańska: domy nr 33 (drewn. XIX w.), nr 40, nr 42 (drewn. XX w.) , nr 51 (drewn. 1920 r.), nr 160 (drewn. - XIX w.), nr 182 (drewn. pocz. XX w.), nr 201 (drewn. ok.1912 r.), nr 218 (drewn. XX w.), nr 237, nr 285.
 • Trzydnik Duży: domy nr 7 (drewn. 1914 r.), nr 4, 101 (drewn. XX w.), nr 105.
 • Trzydnik Duży Kolonia: dom nr 74 (mur. 1926 r.).
 • Trzydnik Mały: dom nr 8 (drewn. pocz. XX w.).
 • Wola Trzydnicka: domy nr 40 (drewn. 1920 r.), nr 89 (drewn. 1920 r.).
 • Wólka Olbięcka: domy nr 4, 27, 32.
 • Węglinek: domy nr 34 (drewn. pocz. XX w.), nr 43 (drewn. l.30 XX w.).
 • Węglin: domy nr 7 (drewn. l.20 XX w.), nr 18 (drewn. ok. 1920 r.), nr 19 (drewn. XIX/XX w.), nr 68 (drewn. XIX/XX w.), nr 74 (drewn. koniec XIX w.).
 • Zielonka: dom nr 23 (drewn. początek XX w.).
 • Domy drewniane z lat 20-tych XX w. w Dąbrowie.
 • Dom drewniany z lat 30-tych XX w. w Dąbrowie Kolonii.
 • Domy w Dębowcu.
 • Domy drewniane i murowane z lat 20-30 XX w. w Liśniku Małym.
 • Domy drewniane z XXw. w Olbięcinie.
 • Domy drewniane z początku XX w. w Łychowie Gościeradowskim.
 • Domy drewniane z początku XX w. w Rzeczycy Księżej.
 • Dom w Rzeczcy Ziemiańskiej Kolonii.
 • Dom oraz obora murowana z XIX w. oraz owczarnia w Dąbrowie Kolonii.


Zagrody

 • Dąbrowa Kolonia: zagroda nr 10 - dom murowany XIX w. obora murowana XIX w. owczarnia.
 • Liśnik Mały: zagroda nr 20 - dom drewniany (1910 r.), chlew drewniany (lata 20 - XX w.).
 • Olbięcin: zagroda nr 90 - dom drewniany (XIX w.), obora drewniana (1930 r.); zagroda nr 153 - dom drewniany (1925 r.), obora murowana (1925 r.).
 • Łychów Gościeradowski: zagroda nr 99 - dom drewniany (1896 r.), budynek gospodarczy (ok. 1896 r.).
 • Rzeczyca Księża: zagroda nr 20 - obora drewniana (1878 - l. 30 - XX w.), dom mieszkalny, stodoły drewniana (ok. 1880 r.); zagroda nr 54 - dom drewniany (1922 r.), stodoła drewniana (1922 r.).
 • Rzeczyca Ziemiańska: zagroda młynarza - dom mieszkalny (XIX w.), obora murowana (l.30 - XX w.); zagroda nr 22 - dom drewniany (ok. 1920 w.), stodoła (ok. 1920 w.).
 • Wola Trzydnicka: zagroda - dom drewniany (l.20 - XX w.).
 • Wólka Olbięcka: zagroda nr 47, dom, obora.


Zabytki sakralne

 • Kościół filialny p.w. św. Krzyża z dzwonnicą z XVII w. (1742 r.) restaurowany w latach 1872, 1931 oraz dzwonnica drewniana (z poł. XIX w.) w Rzeczycy Księżej.
 • Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego z 1722 r. remontowany w latach 1905/06 i 1955/59 oraz dzwonnica drewniana (XVIII w.) - remont w 1957 r. plebania drewniana (początki XX w.) w Rzeczycy Ziemiańskiej.
 • Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła - 1935/38 r. w Olbięcinie.

Kapliczki Krzyże przydrożne 

 • Kapliczka w formie krzyża oraz murowana kapliczka domkowa z 1958 r. w Dąbrowie.
 • Murowana kapliczka domkowa z 1848 r. w Łychowie Gościeradowskim.
 • Murowana kapliczka domkowa p.w. M.B. Częstochowskiej z 1906 r. oraz kapliczka z figurą M.B. Niepokalanego Poczęcia z 1907 r. w Rzeczyca Księżej.
 • Kapliczka domkowa z figurą św. Floriana oraz Krzyż w Rzeczycy Ziemiańskiej.
 • Murowana kapliczka domkowa z figurą M. Boskiej z początku XIX w. oraz kapliczka domkowa z 1958 r. w Trzydniku Małym.
 • Murowana kapliczka domkowa w Liśniku Małym.

Cmentarze
 • Cmentarz katolicki z XIX w. w Rzeczycy Ziemiańskiej.
 • Cmentarz katolicki w Rzeczycy Księżej.
 • Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Budkach Górnych.
 • Cmentarz wojenny z I wojny światowej w Węglinku położony przy granicy.
 • Park przy pałacu w Olbięcinie.
 • Akacja jako pozostałość w parku dworskim w Rzeczycy Ziemiańskiej.
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: