r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ekologia w Gminie

Są nowe dotacje na usuwanie azbestu
13-11-2018

Są nowe dotacje na usuwanie azbestu

Trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Z pomocy samorządu województwa mogą skorzystać m.in. mieszkańcy gminy Trzydnik Duży, ale by tak się stało powinni jak najszybciej złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy.

Dotacje są przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją szkodliwych substancji. Dotyczy to także eternitu, który już został zdjęty, ale o położenie nowego dachu musi zadbać właściciel budynku.

Wnioski będzie rozpatrywać komisja, powołana przez samorząd województwa, a urząd gminy jest jedynie pośrednikiem, który m.in. sprawdza czy dokumenty potrzebne do przyznania dotacji zostały wypełnione prawidłowo i przekazuje je do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. To tutaj zapadną decyzje o podziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i wyborze firm, które zajmą się wykonaniem usługi.

Właściciele budynków nie otrzymają żadnych pieniędzy, ponieważ wykonawcy będą się rozliczać z samorządem województwa.

Mieszkańcy, którzy chcą się starać o wsparcie, powinni znać powierzchnię dachu pokrytego eternitem w metrach kwadratowych oraz posiadać zgłoszenie wymiany pokrycia ze Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Ten i inne dokumenty potrzebne do przyznania dotacji są przyjmowane do 30 listopada w pokoju numer 15 Urzędu Gminy Trzydnik Duży, a dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 15 873 18 79 wewnętrzny 325 albo pobrać ze strony: www.trzydnikduzy.pl.


(fot. pixabay.com)

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: