r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Ekologia w Gminie

Ważna informacja o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
30-01-2017

Ważna informacja o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2016 r., poz. 2249/  z dniem 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wszystkich gatunków.

 

Pozostałe podmioty /m. in. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy/ mają dalej obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Trzydniku Dużym pok. 15 oraz pod numerem telefonu 15 8731879 wew. 325.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: