r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Ekologia w Gminie

Ważna informacja o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.
30-01-2017

Ważna informacja o zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z ustawą z dnia 16.12.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody /Dz. U. z 2016 r., poz. 2249/  z dniem 1 stycznia 2017 r. osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza zwolnione są z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów wszystkich gatunków.

 

Pozostałe podmioty /m. in. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy/ mają dalej obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów.

Szczegółowe informacje na w/w temat można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Trzydniku Dużym pok. 15 oraz pod numerem telefonu 15 8731879 wew. 325.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: