r. Imieniny

Rozwiń

Szlaki turystyczne

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szlaki rowerowe

Przystanek 22. Sukcesja wtórna - ... nie będzie nas, będzie las
24-10-2012

Przystanek 22. Sukcesja wtórna - ... nie będzie nas, będzie las

To, że pole jest ekosystemem nietrwałym można zobaczyć kilkaset metrów dalej. Po dotarciu do tzw. gościńca trzydnickiego obserwujemy teren, który jeszcze w latach osiemdziesiątych był polem uprawnym.

Jednak w latach następnych zaprzestano zabiegów agrotechnicznych i rozpoczął się naturalny proces sukcesji wtórnej. Szybko wkroczyły przede wszystkim brzozy brodawkowane i sosny zwyczajne. Matecznikiem siejącym nasiona są drzewa rosnące starej, dawno nie eksploatowanej piaskarni obok, z której w latach pięćdziesiątych wydobywano piasek na drogę bitą biegnącą przez Wolę Trzydnicką. W zagajniku rosną poza tym: wierzba iwa, wierzba biała, dąb szypułkowy, topola osika, topola czarna, świerk pospolity, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, lilak pospolity, leszczyna pospolita, jabłoń dzika, olcha czarna, jarzębina pospolita, a także z chroniona centuria pospolita, borórówka czarna, żarnowiec miotlasty, poziomka pospolita oraz koźlarze, muchomory czerwone, maślaki. Ten zalążek przyszłego lasu jest tu bardzo potrzebny jako: ostoja dla zwierząt, urozmaicenie monotonnego krajobrazu polnego, miejsce wypoczynku i rekreacji, warunek zachowania gatunków rzadkich i chronionych. Zasługuje na miano użytku ekologicznego.

 


Poważnym problemem stwarzającym zagrożenie dla zwierząt i ludzi jest dzikie wysypisko śmieci położone w piaskarni. Przez lata gromadzone odpady szpecą otoczenie, mogą być przyczyną okaleczeń, zaplątania się w sznurki i druty oraz zatruć. Podczas ulewnych burz spływająca gościńcem woda wypłukuje toksyczne substancje, zabiera lżejsze śmiecie i roznosi po okolicznych polach, aż do rzeki Jędrzejówki. Zjawisko to znacznie ograniczono poprzez wywiezienie znacznej ilości śmieci na wysypisko w Rzeczycy Ziemiańskiej oraz częściowe przykrycie odpadów ziemią -zasługa Szkolnego Koła LOP w Trzydniku Dużym.


Ominąwszy zagajnik od strony północnej, piaszczystą drogą na zachód docieramy do odwiedzonego już młyna w Woli Trzydnickiej. A stąd znaną już drogą do Trzydnika.

 

 

VI Bibliografia


1. S. Kuraś, Dzieje Lubelszczyzny ? tom III. PWN, Warszawa 1983. 
2. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. PTG Oddział Lubelski, Lublin 1974. 
3. L. Kożuchowski, Wypalanie roślinności katastrofą środowiska przyrodniczego. Oficyna Wy dawnicza "Turpress", Toruń 1999. 
4. R. Przegaliński, Wieś Gościeradów i ostatni hrabiowie Suchodolscy. Regionalista nr 12. Kra śnickie Towarzystwo Regionalne, Kraśnik 1999. 
5. Z. Wichrowski, Zanim powstało państwo Piastów. Regionalista nr 13. Kraśnickie Towarzystwo Regionalne, Kraśnik 1999. 
6. B. Janiec, Monografia źródliska w Łychowie Gościeradowskim w gminie Trzydnik. 
7. A. Celichowski, Karta inwentaryzacyjna pomnika przyrody nr 222. 
8. A. Celichowski, Karta inwentaryzacyjna pomnika przyrody nr 223. 
9. Projekt edukacyjny BOCIAN. PTPP "pro Natura", Wrocław 1999. 
10. T. Umiński, Ekologia środowisko przyroda. WSiP, Warszawa 1995. 
11. D. Cichy, W. Michajłow, H. Sandner, Ochrona i kształtowanie środowiska. WSiP, Warszawa 1987. 
12. W. Seneta, Dendrologia. PWN, Warszawa 1983. 
13. B. Polakowski, Rośliny chronione - atlas. PWN, Warszawa 1995. 
14. R. Malinowska, G. Solarska, M. Wiącek, A. Wójcik, Przyrodniczo-historyczna ścieżka dydaktyczna w Baranowie Sandomierskim. ODP, Tarnobrzeg 2001. 
15. J. Prokop, Ścieżka dydaktyczna w rejonie południowo-zachodniej części Klimontowa. ODP, Tarnobrzeg 1997. 
16. J. Gromniak, Geograficzna ścieżka dydaktyczna na obszarze miasta i okolic Staszowa. ODP, Tarnobrzeg 1996. 
17. K. Zieliński, Ścieżka dydaktyczna po terenie zachodniej części województwa tarnobrzeskiego. ODP, Tarnobrzeg 1997. 
18. R. Kayser, Na wycieczce na biwaku. ARKADY, Warszawa 1993. 
19. Projekt edukacyjny TWOJA RZEKA. Ojcowski Park Narodowy. 
20. M. Cervenka, V. Ferakowa, M. Haber, J. Kresanek, L. Paclova, V. Peciar, L. Somsak, Świat roślin skał i minerałów. PWRiL, Warszawa 1990. 
21. D. Łazuchiewicz, B. Bogacka-Osińska, Bąd


Rozwiń

Szlaki turystyczne

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: