r. Imieniny

Rozwiń

Szlaki turystyczne

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szlaki rowerowe

Przystanek 10. Jesion wyniosły - pomnik przyrody
24-10-2012

Przystanek 10. Jesion wyniosły - pomnik przyrody

Kontynuując wycieczkę, wracamy do skrzyżowania dróg (900 m) i kierujemy się w stronę Łychowa. W odległości 400 m od skrzyżowania, na pierwszym zakręcie za mostem na Jędrzejówce skręcamy w lewo. Znajdziemy tu wspaniałe drzewo, którym jest jesion wyniosły - pomnik przyrody.

Drzewo rośnie na otwartej przestrzeni, 100 m na wschód od gospodarstwa pani Czesławy Drążek. Usytuowane jest na malowniczym, południowym stoku wysoczyzny schodzącej do doliny rzeki Karasiówki. Wraz z kilkoma innymi drzewami, stanowi tylko resztkę byłego parku podworskiego, istniejącego jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Żyje w siedlisku żyznym, średnio wilgotnym. Korona ma kształt stożkowy, natomiast pień jest walcowaty. W 1986 roku jego wysokość wynosiła 23 metry, zaś rozpiętość korony 20 x 16 metrów. Obwód pnia (na wysokości 130 cm od podłoża) wynosił 380 cm, ale już w 2001 roku wzrósł do 445 cm. Warto też zbliżyć się do zagrody państwa Drążków (Uwaga - psy!!!) i zobaczyć leciwą lipę drobnolistną, rosnącą w obrębie podwórka. Obwód jej pnia wyniósł w 2001 roku 447 cm. Niestety, stan jej zdrowia nie rokuje dobrej przyszłości.

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałe drzewa i krzewy gatunków rodzimych i obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie. Ilość pomników przyrody stale rośnie: 

Rok Ilość pomników przyrody 
1980 ok. 8500 
1991 ok. 14000 
1998- 33231 
Drzewo będące pomnikiem przyrody ożywionej podlega ochronie prawnej. 
Zabronione jest: 
- wycięcie, niszczenie lub uszkadzanie drzewa, 
- zrywanie pączków, kwiatów, owoców i liści, 
- zanieczyszczanie terenu w pobliżu drzewa, 
- umieszczanie tablic, napisów i innych znaków na drzewie, 
- nacinanie drzewa, rycie napisów i znaków, 
- wchodzenie na drzewo, 
- wznoszenie jakichkolwiek budowli w obrębie rzutu korony drzewa i naruszanie gleby, 
- palenie ognisk w pobliżu drzewa, 
- niszczenie znajdujących się na drzewie gniazd ptasich i wybieranie jaj. 

To bardzo dobrze, że chroni się największe i najstarsze drzewa, ale trzeba mieć na uwadze, że ich liczba zmniejsza się, pomimo ochrony. Giną od chorób, od huraganów oraz po prostu ze starości. Dlatego należy dokładać starań, aby chronić przed wycięciem jak najwięcej starych drzew, które dziś jeszcze (według formalnych zasad) nie są pomnikami przyrody, ale będą nimi za kilka lat.

Rozwiń

Szlaki turystyczne

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: