r. Imieniny

Rozwiń

Szlaki turystyczne

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Szlaki rowerowe

Przystanek 3. Staw - stanowisko grążela żółtego
24-10-2012

Przystanek 3. Staw - stanowisko grążela żółtego

Kontynuując wycieczkę, kierujemy się w stronę Zaklikowa. Po przejechaniu około 1 km skręcamy w lewo na drogę żużlową (obok domu nr 52). Po przejechaniu przez most na rzece Jędrzejówce skręcamy w lewo w stronę malowniczo położonego dziczejącego stawu rybnego.

Od strony Jędrzejówki oddziela go tajemnicze wzniesienie nazywane "Kępą" otoczone zewsząd: rzeką z towarzyszącymi jej zabagnionymi łąkami, bagnami i stawem. Wzniesienie jest częścią naturalnego cypla, wchodzącego w dolinę od strony zachodniej, zaś odciętego od wierzchowiny szerokim kanałem (widok z mostu), którym płynie Jędrzejówka. Pierwotnie rzeka płynęła po drugiej stronie "Kępy", przez obecnie istniejący staw. Wykonanie przekopu pozwoliło utworzyć stawy, których zarys jest widoczny do dzisiaj w postaci obficie porośniętych zaroślami grobli. Obecnie "Kępa" jest wykorzystywana jako pastwisko, ale wcześniej, podczas orki lub innych prac ziemnych, znajdowano tam różne materialne dowody (fragmenty konstrukcji drewnianych, cegły, kafle, przedmioty codziennego użytku) świadczące o tym, że w przeszłości istniało tam jakieś domostwo. Po drugiej stronie stawu, gdzie usytuowane są zabudowania, istniał kamieniołom. Jego resztki są widoczne do dzisiaj w postaci skarpy położonej w obrębie podwórka. Staw zasilany jest czystą wodą, prosto z bar-dzo wydajnego źródła położonego tuż za drogą w okolicy śluzy. Wyjątkowość stawu polega na tym, że występuje tu dość licznie grążel żółty (roślina objęta całkowitą ochroną), który jakimś cudem przetrwał kataklizm melioracji przeprowadzonej na początku lat siedemdziesiątych.

Nie miał tego szczęścia grzybień biały, osoka aloesowata i wiele innych gatunków roślin bagiennych, które bujnie porastały miejscowe moczary. Niemniej jednak zainteresowani roślinnością bagienną znajdą tu szereg charakterystycznych gatunków. Warto w tym celu udać się w okolice drugiego, nienapełnianego wodą stawu, położonego nieco dalej. Pozostawiony naturalnie przebiegającym procesom sukcesji, częściowo zalany płytką, stojącą wodą teren, wtórnie opanowała roślinność bagienna. Żyją tu między innymi: kosaciec żółty, żabieniec babka wodna, trzcina pospolita, pałka szerokolistna, psianka słodkogórz, szczaw lancetowaty, wiązówka błotna, manna mieleniec, knieć błotna, sit rozpierzchły, przetacznik bobowniczek, skrzyp błotny, rzęsa drobna, krwawnica pospolita, turzyca zaostrzona, rogatek sztywny. Okolica daje możliwość prowadzenia ciekawych obserwacji ornitologicznych. Mieszkańcami stawów corocznie wyprowadzającymi lęgi są między innymi: perkozek, zimorodek, łyska, kokoszka wodna, krzyżówka. Często też zalatują tu: jastrzębie, mewy, rybitwy, czaple, łabędzie.

Jest to również doskonałe miejsce życia i rozrodu dla licznych płazów, głównie żab. W porze wiosennych zalotów jest tu dość gwarno, a po metamorfozie kijanek roi się od młodych żabek wychodzących na ląd. Ta spokojna, malowniczo położona, tętniąca życiem okolica jest chętnie i często odwiedzana przez okolicznych mieszkańców. Jest to ulubione miejsce spotkań młodzieży i wędkarzy. Szczególną sympatią cieszy się źródełko.

Rozwiń

Szlaki turystyczne

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE

Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: