r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE TRZYDNIK DUŻY

Gmina Trzydnik Duży przystąpiła do realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Całkowita wartość projektu wynosi 4 564 599,75 zł, zaś wartość dofinansowania 3 420 319,87 zł.

Kluczowym argumentem przemawiającym za realizacją inwestycji był fakt, iż projekt rozwiąże problemy mieszkańców gminy związane z uzależnieniem od jednego źródła energii oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Potrzeba realizacji projektu wynika m.in. z konieczności: szukania alternatywy dla kosztochłonnych systemów grzewczych; eliminowania zanieczyszczenia spowodowanego emisją CO2; dostosowania polityki energetycznej gminy do wymogów unijnych; propagowania idei wykorzystania "czystej" energii odnawialnej; edukowania przez działanie w trosce o środowisko naturalne; wykorzystywania najnowszych technologii gwarantujących "zysk" ekonomiczny i społeczny.

Celem głównym projektu jest wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie Trzydnik Duży poprzez dywersyfikację źródeł energii. Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych (420 szt.) do produkcji energii cieplnej z promieniowania słonecznego w celu podgrzewania ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Zakres projektu obejmuje ponadto utworzenie portalu internetowego - serwisu, za pośrednictwem którego uczestnicy projektu będą mogli dokonywać transakcji on-line i aplikacji na urządzenia mobilne (w celu edukacji energetycznej i ekologicznej, promocji OZE) oraz przeprowadzenie działań promocyjnych.

W wyniku realizacji projektu gmina zostanie wyposażona w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych - promieniowania słonecznego. Do rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu należeć będą: wzrost bezpieczeństwa energetycznego; efekt ekologiczny (ograniczenie zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń i efekt cieplarniany); mniejsze koszty ogrzewania wody (oszczędności w budżetach domowych). Efektami realizacji inwestycji będą: wzrost potencjałów rozwojowych gminy, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu, wzrost jakości życia mieszkańców, poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

 

Logotypy

Odnawialne źródła energii

Zamarznięta gałąź
17-02-2021

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1 CZYTAJ WIĘCEJ...
Informacja dotycząca instalacji solarnych
11-09-2020

Informacja dotycząca instalacji solarnych

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że z powodu rezygnacji uczestników posiadamy do rozdysponowania 6 kpl instalacji solarnych 4-panelowych (zbiornik na wodę 400l). Wkład własny mieszkańca wynosi: montaż na budynku 2 682,46 zł, montaż na gruncie:... CZYTAJ WIĘCEJ...
Umowy niezbędne do montażu OZE
18-06-2020

Umowy niezbędne do montażu OZE

Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, ale jeszcze nie podpisali umów w tej sprawie, powinni jak najszybciej zgłosić się do urzędu. CZYTAJ WIĘCEJ...
Teraz umowy, potem instalacja OZE
25-05-2020

Teraz umowy, potem instalacja OZE

Gmina Trzydnik Duży rozpoczyna podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Kolejnym krokiem będzie wpłata wkładu własnego, który został już... CZYTAJ WIĘCEJ...
OGŁOSZENIE
21-05-2020

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że Gmina Trzydnik Duży przystępuje do realizacji działań rzeczowych projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży – energia elektryczna i cieplna ze słońca”. CZYTAJ WIĘCEJ...
Grafika ogólna solary
04-03-2020

Po przetargu na solary i fotowoltaikę

Przetarg na dostawę i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Trzydnik Duży został rozstrzygnięty. We wtorek 3 marca samorząd podpisał umowy z firmami, które zrealizują tę inwestycję, a większość pieniędzy na ten cel... CZYTAJ WIĘCEJ...
MÓJ PRĄD
10-01-2020

MÓJ PRĄD

Darmowy prąd ze słońca. Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój Prąd". CZYTAJ WIĘCEJ...
Kto zamontuje solary i fotowoltaikę
02-01-2020

Kto zamontuje solary i fotowoltaikę

Gmina Trzydnik Duży czeka na oferty firm, które chcę kupić i zamontować instalacje, wykorzystujące odnawialne źródła energii. Propozycje można składać do 10 stycznia, a większość pieniędzy na ten cel samorząd otrzyma z Unii Europejskiej. CZYTAJ WIĘCEJ...
Agroenergia - bezzwrotne dofinansowanie 40% na instalacje fotowoltaiczne dla rolników
30-09-2019

Agroenergia - bezzwrotne dofinansowanie 40% na instalacje fotowoltaiczne dla rolników

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. CZYTAJ WIĘCEJ...
Ulotka informacyjna dla mieszkańców "Mój Prąd"
17-09-2019

Ulotka informacyjna dla mieszkańców "Mój Prąd"

Darmowy prąd ze słońca, Instalacje fotowoltaiczne z dotacją 5000 zł z programu "Mój prąd". CZYTAJ WIĘCEJ...
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

ANKIETA OZE
Ankieta OZE
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: